Πώς θα μεταβούμε στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα ασφάλισης

της Ελενας Ερμείδου

Το ασφαλιστικό σύστημα έχει πολλαπλές παραμέτρους που μπορούν να μεταβληθούν και να αντισταθμίσουν τις απώλειες. Η ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων και η περαιτέρω μείωση των εισφορών, παρόλο που σε ένα διανεμητικό σύστημα συνδέεται και με μειωμένες παροχές, παρέχει κίνητρα για μείωση της ανασφάλιστης εργασίας.

Η ενίσχυση του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα δημιουργεί ένα αυτόνομο και αποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστημα, ενισχύοντας τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις και την οικονομία. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού το οποίο συνδέεται  με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και τη συσσώρευση ελλειμμάτων.

Κάποια ερωτήματα ωστόσο προκύπτουν στην αγορά σύμφωνα με μία μίνι έρευνα που έκανε το IW.gr για το κόστος μετάβασης από το αναδιανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό. Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η εξασθενημένη ελληνική οικονομία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα και θα χρειαστούν και δέκα χρόνια για να ισορροπήσει, προσθέτοντας ότι η φορολογικές αφαιμάξεις και οι μειώσεις στα εισοδήματα δεν αφήνουν περιθώρια στον εγχώριο πληθυσμό για επενδύσεις, ατομικούς λογαριασμούς και συσσώρευση αποθεματικών.

Σύμφωνα με τo κέντρο μελετών της Alpha Bank για να καλυφθεί το κόστος μετάβασης  απαιτείται να γίνουν τρία βήματα:

Πρώτον, η αποτελεσματική κρατική διαχείριση και εποπτεία των επενδυτικών προγραμμάτων που σχετίζονται κυρίως με το κεφαλαιοποιητικό σκέλος καθώς και η αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων

Δεύτερον, η διατήρηση ισχυρού ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας ώστε, να προκύψει ταχεία συσσώρευση αποθεματικού από τις εισφορές.

Τρίτον, η δημοσιονομική ισορροπία που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στο μέλλον εφόσον χρειασθεί (αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών).

Από τι εξαρτάται η επιτυχία του συστήματος

Η επιτυχία του συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο το σύστημα.

Οπως έχει γράψει το IW.gr σε προγενέστερο δημοσίευμα του, πρόκειται για μία ριζική μεταρρύθμιση που για να περάσει στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας θα χρειαστεί πρωτίστως  οι ασφαλιστικές εταιρείες, και η ΕΑΕΕ σε συνεργασία με την Πολιτεία να ενημερώσει κόσμο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου ως προς το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και ως προς το σύστημα. Εξαρτάται τέλος από την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το επίπεδο των συλλογικών και ατομικών επενδύσεων.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*