Κυβερνοασφάλεια: Πρακτικές ετοιμότητας

Η κυβερνοασφάλεια αν και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής που αναπτύσσεται συνεχώς με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, επιφυλάσσει και μεγάλες ευκαιρίες. Οι προκλήσεις και οι βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να επιβάλλουν οι οργανισμοί για να οικοδομήσουν μια κουλτούρα ετοιμότητας στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ψηφιακής συζήτησης: “Building a Culture of Cyber Readiness – Cybersecurity Implications: Protecting organizations, businesses, and remote employees in a challenging period” που διοργάνωσε το Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020.

Την ψηφιακή συζήτηση συντόνισε ο κ. Χρήστος Βιδάκης , Cyber Leader, Risk Advisory Partner Deloitte και συμμετείχαν: ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος ,Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Δημοσθένης Οικονόμου, Head of Operational Security Unit ENISA European Union Agency for Cybersecurity, ο κ. Γιώργος Δρίβας, Head of Greek National Cyber Security Authority Ministry of Digital Governance , η κα. Κωνσταντίνα Συντίλα Cyber Security Sales Specialist, Leader Greece Portugal, Cyprus and Malta CISCO, ο κ. Θανάσης Διόγκος Incident Response Consultant, X-Force IRIS South Europe IBM, και ο κ. Ροβέρτος Γκόγκλης Manager, Cybersecurity and Information Security Division Alpha Bank.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μπακατσέλος τόνισε ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι δημόσιοι οργανισμοί στο πλαίσιο της εξέλιξής τους πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που υπάρχουν στον κυβερνοχώρο. Οι προκλήσεις κρύβουν ευκαιρίες. Ειδικότερα, τόνισε: “Η κυβερνοασφάλεια, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής επιταχύνει την ανάπτυξή της. Η ανάγκη των επιχειρήσεων για τον ανασχεδιασμό της στρατηγικής τους στον κυβερνοχώρο είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική.”
Από την πλευρά του, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε: “Η εντολή του οργανισμού Enisa μετά την κρίση Covid-19 περιέχει νέες αρμοδιότητες, μία από τις μεγαλύτερες είναι ο επιχειρησιακός ρόλος που αποκτά σε θέματα συντονισμού κυβερνοκρίσεων  στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που άλλαξε με την πανδημία είναι μια επιτάχυνση συζητήσεων των τελευταίων ετών και μας δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουμε πράγματα στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας των ευρωπαϊκών οργανισμών κυβερνοασφάλειας.”

Ο κ. Γιώργος Δρίβας υπογράμμισε τα ακόλουθα: “ Βλέπουμε ότι τα βασικά συστατικά αντιμετώπισης τέτοιων ασύμμετρων απειλών, ανεξαρτήτως πεδίου είναι τρία: η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη. Η προσπάθεια της εθνικής αρχής είναι να μεταστρέψει το μοντέλο το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, το αυστηρά ιεραρχικό, σε ένα ευέλικτο συνεργατικό μοντέλο όπου ο κάθε φορέας θα αναλάβει το μερίδιο το οποίο του αναλογεί για την επίτευξη των στόχων της βελτίωσης της κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο.”

Η κ. Συντίλα από την πλευρά της σημείωσε: “Κοιτάζοντας τις δυναμικές του περιβάλλοντος κυβερνοασφάλειας παρατηρούμε ότι το τοπίο αλλάζει συνέχεια, με την πανδημία η οποία προσθέτει σε αυτή την πολυπλοκότητα, αυξάνοντας την ανάγκη για ταχύτητα υλοποίησης λύσεων για την επιχειρησιακή συνέχεια των οργανισμών.”

O κ. Διόγκος μίλησε για το γεγονός ότι στατιστικά τα συστήματα οργανισμών θα δεχθούν απειλές και αυτό δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη να επενδύσουν στην πρόληψη, δηλαδή πώς να αναγνωρίσουν απειλές της κυβερνοασφάλειας πριν αυτές εκδηλωθούν ως επιθέσεις στα συστήματα του οργανισμού και επίσης να επενδύσουν στους μηχανισμούς εντοπισμού μίας κυβερνοεπίθεσης γιατί όσο καθυστερεί αυτή η αναγνώριση, οι επιπτώσεις πολλαπλασιάζονται.

O κ. Γκόγλης υπογράμμισε: “Η αυξημένη ψηφιακή έκθεση δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες κακόβουλων ενεργειών και δυνητικά θύματα. Αντιμετωπίζεται σε πρώτο επίπεδο με την ενημέρωση των χρηστών για τις πιθανές απειλές. Η επιτυχία ενός οργανισμού να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τις κυβερνοεπιθέσεις είναι να αξιολογεί δυναμικά το προφίλ κινδύνου, το επίπεδο ωρίμανσης των μηχανισμών ασφάλειας λαμβάνοντας πάντα υπόψη το πεδίο κυβερνοαπειλών.”

Τέλος, ο συντονιστής της εκδήλωσης, κ. Βιδάκης, αναφερόμενος σε αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε με την πανδημία αναφέρθηκε στο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οργανισμών για να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες εργασίας, σχεδίασαν και υλοποίησαν σε συνθήκες κατεπείγοντος τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Ειδικότερα τόνισε: «Η πανδημία στη χώρα μας συντέλεσε στην επιτάχυνση των εξελίξεων σε ότι αφορά τη ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών οργανισμών σε ένα νέο καθεστώς που γεφυρώνει ένα ψηφιακό χάσμα δεκαετιών μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*