Μία χρυσή ευκαιρία που εκπνέει στις 30 Ιουνίου

Μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουν περιθώριο να κλείσουν όποια κενά έχουν στην εκπαίδευσή τους ή σε άλλα θέματα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές προκειμένου να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειάς τους.

Στις 30 Ιουνίου εκπνέει η «χρυσή» ευκαιρία που είχαν φέτος τόσο με την παροχή χρόνου όσο και με τη δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Η συνεργασία του ΕΕΑ με το ΕΙΑΣ και η υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων συμπλήρωσης ωρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πολλοί είναι αυτοί που ήδη έχουν συμπληρώσει τις ώρες τους και έχουν λάβει την σχετική βεβαίωση.

Στις δύο επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να σπεύσουν και όσοι δεν κατάφεραν έως σήμερα.

Ακολούθως θα γίνει

  • η υποβολή της βεβαίωσης και του επικαιροποιημένου συμβολαίου αστικής ευθύνης

  • καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια των επαγγελματιών.

Όπως γίνεται κατανοητό το μακρύ χρονικό περιθώριο που δόθηκε, ήταν αρκετό για να καλυφθεί κάθε ανάγκη και άρα δεν υπάρχει περιθώριο νέο οπότε και όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να έχουν υποβάλει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά όπως και το εν ισχύ συμβόλαιο αστικής τους ευθύνης στο επιμελητήριο.

Η δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών στο Ε.Ε.Α. μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν για διευκόλυνση των μελών του Επιμελητηρίου είτε όπου κρίνεται αναγκαίο με φυσική παρουσία. Το Επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας ακολούθως θα προχωρήσει στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών όλων των μελών του εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*