Εκλογές ΠΟΑΔ το Σάββατο

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών εκδόθηκε  η παρακάτω ανακοίνωση:

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Δεκεμβρίου 2019,ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00μμ,

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι Αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων Σωματείων-Μελών της ΠΟΑΔ σε Επαναληπτική

Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 ́μ.μ., στην Αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 44, με θέματα:

1. Έγκριση Ετήσιου Απολογισμού Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού δράσης και διαχείρισης της

απερχόμενης διοίκησης της ΠΟΑΔ

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

5. Εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου,

6. Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικών Μελών

7. Εκλογή τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου και δύο αναπληρωματικών Μελών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα Σωματεία – Μέλη της ΠΟΑΔ, οφείλουν:

Α. Να έχουν γνωστοποιήσει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και τον αριθμό Μητρώου του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, για την εκλογή τους στα όργανα της ΠΟΑΔ (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο), τουλάχιστον δέκα – 10 ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 27 Νοεμβρίου 2019.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης, υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Καταστατικό, υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνο οι Εγγεγραμένοι στα οικεία Επαγγελματικά Επιμελητήρια με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Β. Να έχουν πλήρη ταμειακή ενημερότητα, με εξοφλημένες τις εισφορές προς την ΠΟΑΔ μέχρι και το έτος 2019, χωρίς συμψηφισμούς της συνδρομής του Σωματείου με οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό.

Γ. Να έχουν αποστείλει αντίγραφο Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής των τελευταίων

αρχαιρεσιών παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου ή Δικηγόρου, υπογεγραμμένο και από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

• Κάθε Σωματείο – Μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο προς τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών του, που ψήφισαν κατά τις αρχαιρεσίες του, διαθέτει δηλαδή έναν (1) αντιπρόσωπο ανά δέκα (10) μέλη.

Σε περίπτωση υπολοίπου, και εφόσον αυτό υπερβαίνει το μισό του μέτρου, θα εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος (πχ μέχρι 35 ψηφίσαντες εκλέγονται τρεις (3) αντιπρόσωποι, ενώ από 36 και πάνω εκλέγονται τέσσερις (4) αντιπρόσωποι).

Παρακαλούνται όλα τα Σωματεία – Μέλη της ΠΟΑΔ για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, την έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών καθώς και την εξόφληση των συνδρομών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*