Εταιρική Υπευθυνότητα: Στην κορυφή της ατζέντας των ασφαλιστικών

Η ΕΚΕ δεν είναι φιλανθρωπία ή δημόσιες σχέσεις, ούτε συμμόρφωση μόνο με τη νομοθεσία. Είναι καινοτομία, πλατφόρμα διαλόγου και δημιουργία αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης.

της Έλενας Ερμείδου

Η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι ένα είδος διαφήμισης ή μάρκετινγκ, αλλά υποχρέωση όλων των εταιρειών απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες.

Οι ενέργειες των ασφαλιστικών εταιρειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι ασφαλιστικές, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην οικονομία και την κοινωνία, συνεργάζονται με τις τοπικές κοινωνίες και από κοινού εντοπίζουν ότι υπάρχει ανάγκη.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης δημόσιων, κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων στη χάραξη βιώσιμων πολιτικών ήταν και η συμμετοχή της Generali στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Υδρογείου, που αναπτύσσει δράσεις στήριξης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με τα τοπικά της γραφεία, αλλά και με την άμεση εμπλοκή των τοπικών συνεργατών-ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Οι δράσεις ή αλλιώς οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθορίζουν και την ταυτότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς όλες την τοποθετούν πολύ ψηλά στα στρατηγικά τους πλάνα.

Οι ασφαλιστικές που ενσωματώνουν σωστές δράσεις ΕΚΕ έχουν και περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Στο αφιέρωμα του iw για την ΕΚΕ που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες συμμετείχαν οι  ασφαλιστικές εταιρείες: Ευρωπαϊκή Πίστη, Generali, Interlife Ασφαλιστική, ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, Υδρόγειος Ασφαλιστική.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*