Μείωση καταθέσεων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Μείωση καταθέσεων παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2019 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση “Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Αύγουστος 2019”.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ: «Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -0,2% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 51 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 38 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα».

Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 193 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 708 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, επισημαίνει η ΤτΕ, μείωση κατά 25 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2019, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.043 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,9% από 8,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 168 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 335 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*