Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης από τη CNP Ζωής

Η CNP ΖΩΗΣ, στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης.

Ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης για το προσωπικό, αποτελεί πράξη η οποία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της επιχείρησης για το προσωπικό της και ταυτόχρονα προσφέρει στην ίδια την επιχείρησή σας πολλαπλά οφέλη, όπως:

  • δυνατότητα προσέλκυσης ή/και συγκράτησης ικανών στελεχών
  • εδραίωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σταθερών δεσμών με το προσωπικό σας
  • κίνητρο για αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας
  • φορολογικά οφέλη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*