Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό ασφάλισης της Ε.Ο.Ε.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες εκπροσωπώντας μία ή περισσότερες ασφαλιστικές έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα γίνει για την “Παροχή Υπηρεσιών ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας μετά των περιεχομένων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής”, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΕΑΕΕ.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 38.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Απριλίου 2019. Ως ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Απριλίου 2019.

Αναλυτικά πληροφορίες: Διαγωνισμός για την Ασφάλισης ΕΟΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*