Η ενεργή συμμετοχή της ΕΑΕΕ στην Ιnsurance Εurope

Η Ιnsurance Europe (Ι.Ε), με έδρα τις Βρυξέλλες, αποτελεί την ομοσπονδία των ευρωπαϊκών (αντ) ασφαλιστικών επιχειρήσεων έχοντας ως μέλη της 34 εθνικές ενώσεις και αντιπροσωπεύοντας εταιρίες που φτάνουν το 95% της συ-νολικής παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη.

Η ΕΑΕΕ παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τους φακέλους που ενδιαφέρουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά, προωθεί τις ελληνικές θέσεις και συμβάλει στη διαμόρφωση των θέσεων της Insurance Europe μέσω των εκπροσώπων της στα ανώτατα όργανα και τις επιτροπές της.

Παράλληλα μεταφέρει τη γνώση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στην Ελληνική αγορά διοργανώνοντας ενημερωτικές εκδηλώσεις και ενημερώνοντας τις επιτροπές στα επιμέρους θέματα.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου είναι μέλος του Strategic Board, του ανώτατου συμβουλευτικού οργάνου της Ιnsurance Europe. Το Strategic Board, με μέλη κυρίως τους Προέδρους των εθνικών ασφαλιστικών ενώσεων, έχει ως κύριο ρόλο τη χάραξη της κεντρικής στρατηγικής. H Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Μ. Αντωνάκη συμμετέχει ενεργά στην Εxecutive Committee και στην Budget & Nomination Committee (BNC) της Ιnsurance Europe.

Η Executive Committee αποτελείται από τους γενικούς δι-ευθυντές των εθνικών ενώσεων-μελών της και λαμβάνει αποφάσεις για τα όλα θέματα της agenda της Ι.Ε, ενώ η BNC εισηγείται κυρίως τον προϋπολογισμό και τις υποψηφιότητες στις θέσεις ευθύνης της Ι.Ε.Ο κ. Γ. Βελιώτης, διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς μας, διετέλεσε για τέταρτη συνεχή χρονιά Πρόεδρος της Health Platform της Ι.Ε, που έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση και προώθηση των ασφαλιστικών θέσεων στα θέματα υγείας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Το έργο του κ. Βελιώτη υποστηρίζεται από την Υπεύθυνη Κλάδου Υγείας της ΕΑΕΕ, κ. Χ. Ανδρικοπούλου.

Tα οριζόντια θέματα σχετικά με την ενιαία αγορά παρακολουθούνται από την υπεύθυνη ευρωπαϊκών θεμάτων, κα Ρ. Τούτουζα και τα επιμέρους θέματα κλάδων από τα στελέχη της ΕΑΕΕ.

Από την ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*