Αναλυτικά ο κατάλογος της ΤτΕ με τους ασφαλιστικούς εκκαθαριστές

Τον κατάλογο των ασφαλιστικών εκκαθαριστών κατήρτισε η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 237 του ν. 4364/2016. Ο κατάλογος καταρτίστηκε έπειτα από σχετική απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων,

Κατάλογος Εκκαθαριστών Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων

1. Περιλαμβάνονται τα εξής νομικά πρόσωπα: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
 
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 151 25 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΖΕΦΥΡΟΥ 56, 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ
HLB HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3, 153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34, 117 45, ΑΘΗΝΑ
 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3, 112 57, ΑΘΗΝΑ
 
DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS, ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, 115 26, ΑΘΗΝΑ
 

2. Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα:
 

α) Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία, ΑΔΤ ΑΗ 568270, Δικηγόρος, 

β) Βλαχογιάννης Ελευθέριος του Ιωάννη , ΑΔΤ Χ104854, Δικηγόρος, 

γ) Γερμανός Ιωάννης του Δημητρίου ΑΔΤ ΑΙ 518758, Δικηγόρος, 

δ) Γεωργουλέας Νικόλαος του Γεωργίου, ΑΔΤ Ρ672693, Δικηγόρος, 

ε) Μανιατόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΙ 025089, Δικηγόρος, 

στ) Μπέγιογλου Αναστάσιος του Δημητρίου, ΑΔΤ AB 342811, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 

ζ) Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα του Αργυρίου, ΑΔΤ Χ549299, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 

η) Παρίση Ευαγγελία του Χρήστου, ΑΔΤ Σ 736261, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 

θ) Στειροπούλου Δέσποινα του Νικολάου, ΑΔΤ Ξ433257, Δικηγόρος, 

ι) Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου, ΑΔΤ ΑΖ 022513, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 

ια) Χαλιώτης Χαράλαμπος του Γεράσιμου, ΑΔΤ Φ109353, Δικηγόρος. 
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*