Χωρίζει ή ενώνει η IDD ;

Παρά το γεγονός ότι η IDD ανοίγει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά, αποσαφηνίζει το πλαίσιο λειτουργίας, φέρνει διαφάνεια και δικαιοσύνη, η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα δείχνει ακόμα και τώρα να είναι χωρισμένη σε δύο παρατάξεις.  Σε αυτούς που πιστεύουν ότι η νομοθεσία γράφτηκε ακριβώς όπως έπρεπε, και από εδώ και πέρα τα Επιμελητήρια καλούνταν να πιάσουν δουλειά για να διευκολύνουν τα μέλη τους. Και σε αυτούς που πιστεύουν ότι έχουν υπάρξει λάθη και παραλείψεις και ότι θα πρέπει να εκδοθούν εγκύκλιοι για να διορθωθούν τα πράγματα. Στο τέλος με γνώμονα το κοινό συμφέρον μάλλον η αγορά θα κληθεί να ενωθεί.

της Ελενας Ερμείδου

Καταργήθηκε ο παλαιός νόμος 1569, επ’ ευκαιρία της ενσωμάτωσης της νέας οδηγίας για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) στην εθνική νομοθεσία και αντικαταστάθηκε με τον νόμο 4585 προς όφελος της αγοράς. Αυτό είναι το θέμα περί IDD δηλώνει έμπειρο υψηλόβαθμο στέλεχος από την εγχώρια ασφαλιστική αγορά στο IW.

Προβλήματα από την νομοθεσία τονίζει ότι δεν υπάρχουν και ούτε αυτή χρειάζεται να αλλάξει, ωστόσο ενδεχομένως να ανακύψουν κάποια προβλήματα με τις μεταβολές για αυτό το λόγο και τα Επιμελητήρια της χώρας θα πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να μην υπάρξουν κενά.

Το θέμα της σχέσης και της συνεργασίας μεσίτη – πράκτορα θεωρεί ότι έχει λήξει καλώς, καθώς στην σχέση αυτή υπάρχει ασυμβατότητα. Ο πράκτορας δεν μπορεί να λαμβάνει προμήθειες από τους μεσίτες. Διευκρινίζει ότι ο πράκτορας εκπροσωπεί εταιρείες, ενώ ο μεσίτης τον πελάτη, αλλά και στην περίπτωση που υπάρξει συνεργασία μεταξύ μεσίτη και πράκτορα, αυτή θα πρέπει να ορίζεται με αμοιβή και σε καμία περίπτωση με προμήθεια.

Σε γενικές γραμμές συγχωνεύεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος με το ασφαλιστικό πράκτορα και ξεκαθαρίζουν τα καθήκοντα του μεσίτη και του ασφαλιστικού πράκτορα. Μεταξύ άλλων κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό εγγράφεται σε μία και μόνο κατηγορία διαμεσολάβησης από τις τρεις, εκτός των συντονιστών οι οποίοι καλούνται να έχουν άδεια πράκτορα.

Μεταξύ άλλων ένα σημαντικό βήμα είναι η κατάργηση των δώρων και των κουπονιών, των προσφορών και των εκπτώσεων από όλους τους διανομείς συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα που δίνουν τα καταστήματα λιανικής σε πελάτες τους, αυτά τα προϊόντα υπογραμμίζει θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά και όχι κύρια.

Τέλος επισημαίνει ότι τα καταστήματα λιανικής μπορεί να έχουν συνάψει συμβάσεις με πράκτορες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*