Τελευταίες ημέρες εγγραφής στην Ημερίδα του ΕΙΑΣ για τον GDPR

Μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής στην ημερίδα με θέμα τον GDPR που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, 13:30-16:30, στο εκπαιδευτικό κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, το ΕΙΑΣ επαναλαμβάνει την εξαιρετικά επίκαιρη εκπαιδευτική ημερίδα για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό την ευρύτερη εφικτή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της εγχώριας αγοράς.

Χάρη, μάλιστα, στην εκπαιδευτική τεχνολογία webinar, δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα σε πραγματικό χρόνο θα έχουν και οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας.

Εισηγήτρια της εκπαιδευτικής ημερίδας είναι η Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

Η 3ωρη ημερίδα επιλαμβάνεται των επιδράσεων του προηγούμενου Κανονισμού στην οργανωτική και λειτουργική δομή των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και στην καθημερινότητα της εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Αναλύει και εύληπτα παρουσιάζει τις επερχόμενες αλλαγές του Κανονιστικού Πλαισίου, τις εξηγεί και προτείνει ενδεδειγμένους τρόπους ανταπόκρισης και συμπεριφοράς των δομών των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και, βεβαίως, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων.

Ειδικότερα, τα θέματα της εκπαιδευτικής ημερίδας έχουν ως εξής:

  • Πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
  • Περιγραφή κύριων σημείων του Γενικού Κανονισμού
  • Η έννοια του ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι αρμοδιότητες
  • Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Δικαιώματα Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων
  • Αρχή Προστασίας Δεδομένων
  • Προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα έναντι καταστρατηγήσεων
  • Προτάσεις προσαρμογής Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Κανονισμού.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα πεδία εφαρμογής, το περιεχόμενο και οι ρυθμιζόμενες συνθήκες, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies, σε ενδιαφέροντα παραδείγματα και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το νέο περιβάλλον θεσμικών και συμπεριφορικών υποχρεώσεων που εισάγει ο εν λόγω Γενικός Κανονισμός στην καθημερινότητα της εργασίας του.

Οι συμμετέχοντες α λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Tο κόστος συμμετοχής ξεκινά από 25 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα G.D.P.R_6.7.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*