Λιγότερη χρηματοδότηση από τον ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Στις 14 Ιουνίου το ΔΣ της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 10,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, ύστερα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*