Η Eurolife ERB απέκτησε μετοχές της Grivalia

Την απόκτηση 1.350 κοινών μετοχών της εταιρείας Grivalia Properties AΕΕΑΠ, συνολικής αξίας 12.023,70 ευρώ ανακοίνωσε η Eurolife ERB Life Insurance AE.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναφέρειτα εξής:

“Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε, ότι η Εταιρεία Eurolife ERB Life Insurance A.E προέβη στις 5.4.2018 σε αγορά 1.350 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 12.023,70.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Eurolife ERB Life Insurance Α.Ε. είναι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Wade Sebastian Burton ο οποίος είναι μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Eurolife ERB Life Insurance Α.Ε”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*