Άσσος στο μανίκι των ασφαλιστών η Ένωση Κεφαλαιαγορών

της Ελενας Ερμείδου

Γεωγραφική διασπορά χαρτοφυλακίων, δημογραφικές προκλήσεις, περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, πρόσβαση σε επενδύσεις με αποδόσεις, είναι τέσσερεις γρίφοι το κλειδί των οποίων το κρατά η Ενωση Κεφαλαιαγορών.

Η δημιουργία της Ενωσης Κεφαλαιαγορών σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα με την ολοκλήρωση της θα ενισχύσει την γεωγραφική διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων, μειώνοντας τα εμπόδια που συναντούν σήμερα οι επενδυτές και διευκολύνοντας την ρευστότητα στην αγορά η οποία δυσχεραίνει την επέκταση των επιχειρήσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο απορρέει από την δομή της λειτουργίας της η αντιμετώπιση των προκλήσεων του δημογραφικού, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων με τα χαμηλά επιτόκια τα οποία προκαλούν προβλήματα στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών.

Δημιουργεί παράλληλα νέες νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων,καθώς στόχος της είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε επενδύσεις με ανταγωνιστικούς και διαφανείς όρους σε κεφαλαιακά προϊόντα επιχειρήσεων εντός της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι θεσμικοί επενδυτές και ιδίως ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, που παραδοσιακά ήταν μακροπρόθεσμοι επενδυτές έχουν περιορίσει τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε περίπου 5-10% του συνολικού χαρτοφυλακίου τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*