M. Papadakis: Στην αγορά της Ελλάδας επικεντρωμένο το Lloyd’s

Ισχυρές είναι οι επιρροές που δέχεται η παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά από την αυξημένη προσφορά κεφαλαίων, αλλά και οι πιέσεις από το ήδη παρατεταμένο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, όπως δηλώνει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Insurance and Reinsurance Outlook 2018 η Marianna Papadakis, Country Manager, Greece & Cyprus, Lloyd’s Commercial Division.

Τα τελευταία συμβάντα φυσικών καταστροφών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Καραϊβική, φάνηκε προς στιγμήν να ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου ως προς την κερδοφορία των ασφαλιστικών και την πορεία των τιμών στα αντασφάλιστρα. Αρκετές ήταν αρχικά οι προβλέψεις για αυξήσεις των τιμών αλλά και για την εισροή κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το Lloyds, του οποίου η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή, με απόδοση κεφαλαίων 8,9%, οι καταιγίδες που έπληξαν τις ανωτέρω περιοχές δεν θα επιφέρουν κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή.

Το Lloyds έχει πάντα μεγάλη δυνατότητα να προμηθεύεται νέο κεφάλαιο, λόγω της ασφαλιστικής εξειδίκευσης, όπως τονίζει η κυρία Marianna Papadakis, ενώ το εναλλακτικό κεφάλαιο και οι νέοι (αντ)ασφαλιστικοί μηχανισμοί, όπως τα χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις (ILS), θα αποτελούν διαρκώς μέρος του ασφαλιστικού κεφαλαίου.

Αναφερόμενη στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας, διατυπώνει πως είναι χαμηλά τα ποσοστά ασφάλισης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ενώ μελέτες του Lloyd’s δείχνουν ότι ένα ποσοστό 1% αύξησης της ασφαλιστικής διείσδυσης μεταφράζεται σε μείωση της τάξεως του 13% σε ασφαλιστικές απώλειες, σε 22% μείωση της εισφοράς των φορολογουμένων μετά από μια καταστροφή και αυξανόμενη επένδυση αντίστοιχη του 2% του εθνικού ΑΕΠ.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

  • Πώς βλέπετε τον κλάδο των αντασφαλειών σε παγκόσμιο επίπεδο; Πώς διαμορφώνονται η προσφορά και η ζήτηση;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αυξημένη ροή κεφαλαίου και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να επικρατεί σημαντική πίεση. Δεν θεωρούμε ότι οι πρόσφατες καταιγίδες που έπληξαν την Καραϊβική και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναγκαστικά θα επιφέρουν κάποια αλλαγή ως προς αυτό το γεγονός.

Από την οπτική Lloyd’s, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με καθαρούς πόρους συνολικού ύψους 28 δισ. λιρών και ετήσια απόδοση κεφαλαίου 8,9%. Ο διευθυντής μας για τη Διαχείριση Απόδοσης, Jon Hancock, συνεργάζεται με την αγορά, για να διασφαλίσει ότι αυτή εστιάζει στην τήρηση μιας ισχυρής ασφαλιστικής πειθαρχίας και επικερδών επιχειρησιακών τομέων. Διαφαίνονται σημάδια ότι αυτό αρχίζει να συνεπάγεται αύξηση του ασφαλιστικού κέρδους, αλλά ακόμη υπάρχει μεγάλος όγκος δουλειάς μπροστά μας.

  • Τα εναλλακτικά κεφάλαια συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου;

Το Lloyd’s είχε πάντα μεγάλη δυνατότητα να προμηθεύεται νέο κεφάλαιο, λόγω του ότι εδώ συγκεντρώνεται ιδιαίτερα μεγάλη ασφαλιστική εξειδίκευση. Το Lloyd’s πάντα αναζητά να διασφαλίσει ότι οι νεοεισερχόμενοι προσθέτουν αξία στην αγορά, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως με την έναρξη νέων εργασιών, με τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, νέων καναλιών διανομής ή νέων ταλέντων.

Το εναλλακτικό κεφάλαιο και οι νέοι (αντ)ασφαλιστικοί μηχανισμοί, όπως τα χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις (ILS), θα αποτελούν διαρκώς μέρος του ασφαλιστικού κεφαλαίου. Το Lloyd’s συνεργάζεται με συνδικάτα για να επωφεληθεί αυτής της αυξανόμενης πηγής κεφαλαίου και της εναλλακτικής δυνατότητας μεταφοράς κινδύνου.

  • Πώς βλέπετε την αγορά της Ελλάδας;

Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με χαμηλά ποσοστά ασφάλισης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, με ασφαλιστική διείσδυση περίπου στο 2%, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 6%. Όμως, η μεταφορά κινδύνου αποτελεί σημαντικό τρόπο οικοδόμησης ανθεκτικότητας, στήριξης της καινοτομίας και της επένδυσης καθώς και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης.

Έρευνες του Lloyd’s καταδεικνύουν ότι ένα ποσοστό 1% αύξησης της ασφαλιστικής διείσδυσης μεταφράζεται σε μείωση της τάξεως του 13% σε ασφαλιστικές απώλειες, σε 22% μείωση της εισφοράς των φορολογουμένων μετά από μια καταστροφή και αυξανόμενη επένδυση αντίστοιχη του 2% του εθνικού ΑΕΠ. Επομένως, οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν έναν διαρκώς σημαντικότερο ρόλο στην υποστήριξη ανθρώπων και επιχειρήσεων, καθώς και στην Ελλάδα.

Το Lloyd’s έχει μακρά παράδοση ασφάλισης και αντασφάλισης από την Ελλάδα και παραμένει επικεντρωμένο στην αγορά, παρέχοντας ικανότητα και ασφαλιστική εξειδίκευση σε διάφορους κλάδους, απευθείας αλλά και μέσω συνεργασιών με τοπικούς ασφαλιστές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*