Χ. Σαρδελής: Πρόταση για σύστημα τριών πυλώνων ασφάλισης

Την πρόταση της ασφαλιστικής αγοράς για ένα σύστημα τριών πυλώνων, επανέφερε μιλώντας σε συνέδριο ο πρόεδρος Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής Χριστόφορος Σαρδελής. Ειδικότερα, μίλησε για την ανάγκη να εισαχθεί ένα νέο μοντέλο, με πρώτο το δημόσιο ασφαλιστικό σε διανεμητική βάση, δεύτερο τα επαγγελματικά ταμεία σε κεφαλαιοποιητική και τρίτο την ιδιωτική ασφάλιση σε προαιρετική βάση αλλά με κάποια φορολογικά κίνητρα. «Οι τρεις αυτοί πυλώνες μαζί θα πρέπει να στοχεύουν σ’ ένα ποσοστό αναπλήρωσης εισοδήματος της τάξης του 80%, αλλά πρέπει να σχεδιαστούν μαζί, στη βάση της συμπληρωματικότητας», σημείωσε ο κ. Σαρδελής.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι, στον αντίποδα, η κυβέρνηση επιμένει σε ένα σύστημα ουσιαστικά ενός και μόνο πυλώνα, διανεμητικού χαρακτήρα, εγγυημένων παροχών και με μέσο ποσοστό αναπλήρωσης γύρω στο 80% «με βασικό επιχείρημα ότι αυτό προτιμά το εκλογικό σώμα».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σ’ ένα διανεμητικό σύστημα οι εισφορές πληρώνουν κυρίως τις τρέχουσες συντάξεις και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν αποταμίευση και δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους φόρους. Συνεπώς, σε συνθήκες που η ανεργία καλπάζει, το πιο παραγωγικό τμήμα του εργατικού δυναμικού μεταναστεύει και οι μισθοί συρρικνώνονται, ένα τέτοιο σύστημα αυτοϋπονομεύεται.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαρδελής παρατήρησε ότι στην Ελλάδα «αποφεύγουμε συστηματικά να πούμε πως θα στηριχθούν τα μελλοντικά εισοδήματα, ώστε να υπάρχουν περιθώρια μεταβιβάσεων στους οικονομικά μη ενεργούς χωρίς να προκληθούν κοινωνικές εντάσεις».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*