650.000 οχήματα στην αγορά ασφαλίζουν οι ΕΠΥ

 

Σταδιακά οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) κερδίζουν μερίδια σε βάρος των ασφαλιστικών εταιρειών, τραβώντας προς τα κάτω τα ασφάλιστρα της αγοράς.

 

Βάσει στοιχείων που έχει τη διάθεσή του το IW, από ένα σύνολο περίπου 5,5 εκατ. κυκλοφορούντων οχημάτων στην χώρα, οι ΕΠΥ το 2013 είχαν υπό τον έλεγχό τους περί τα 480.000 οχήματα ή το 9% της αγοράς. Το 2014 αύξησαν τη συμμετοχή τους στο στόχο των αυτοκινήτων εξασφαλίζοντας 550.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια ή το 9,8% της αγοράς, ενώ το 2015 ο στόλος τους αυξήθηκε στα 615.000 οχήματα, αντιστοιχώντας στο 11,2% της σχετικής αγοράς.

 

Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς θεωρούν ότι πρόκειται για μια τάση που δεν θα ανακοπεί μέσα στα επόμενα χρόνια και σίγουρα για όσο θα διαρκεί η οικονομική κρίση στη χώρα.

 

Οι πιέσεις που ασκούνται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχων στις εν λόγω εταιρείες  αν και είναι έντονες φαίνεται ότι δεν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, καθότι η Εποπτική Αρχή έχει περιορισμένο πεδίο δράσης. Την κύρια ευθύνη για την  παρουσία των ΕΠΥ στην Ελλάδα την έχουν οι εποπτικές αρχές των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι εν λόγω εταιρείες και οι κρούσεις προς αυτές έχουν ήδη γίνει από την ΤτΕ.

 

Κατά συνέπεια, όλα δείχνουν ότι το πλαίσιο ανταγωνισμού θα παραμείνει πολύ συγκεκριμένο και σίγουρα σκληρό για τις ασφαλιστικές εταιρείες, που σήμερα ευνοούνται από το χαμηλό δείκτη ζημιών στον κλάδο Αυτοκινήτων, όμως αν τα δεδομένα αλλάξουν προς το χειρότερο τότε είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν θα είναι πολλά.