Περιττή πληροφόρηση στα ασφαλιστικά συμβόλαια

[starbox]

Το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό έχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί που αφορούν στην πληροφόρηση των καταναλωτών πριν από την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καθώς συχνά «βομβαρδίζουν» τους ασφαλισμένους με άχρηστες πληροφορίες και τους αποπροσανατολίζουν από το να αντιληφθούν τα κυριότερα μέρη του συμβολαίου που είναι οι καλύψεις και οι εξαιρέσεις.

Τον κίνδυνο της «υπερπληροφόρησης» επισημαίνει η Insurance Europe, εκπρόσωποι της οποίας ανέφεραν ότι η διαφάνεια και η ορθή ενημέρωση πρέπει να διασφαλίζονται στην αγορά, ωστόσο όταν διοχετεύουμε στον καταναλωτή υπερβολικά πολλές πληροφορίες, μπερδεύεται, δεν μπορεί να τις αξιολογήσει σωστά και κατ’ επέκταση δυσκολεύεται να λάβει σωστές αποφάσεις κατά την αγορά ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (Κανονισμός για τα PRIIP’s και Solvency) ο καταναλωτής λαμβάνει εις διπλούν τις ίδιες πληροφορίες απλά με διαφορετική διατύπωση.

Η Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, Michaella Koller, αναφέρει ότι το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να εστιάσει στην παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριών, σχετικών με τα προγράμματα και όχι σε υπερβολικά μεγάλο όγκο δεδομένων. Δυστυχώς όμως η ΕΕ δεν έχει ακολουθήσει το σωστό δρόμο, καθώς οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις θα αυξήσουν τις πληροφορίες ποσοτικά».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*