ΤΑΥΦΕ: Σχεδιάζει να ιδρύσει Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Στην επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών με την ίδρυση ΑΕΔΑΚ προσανατολίζεται το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ – Ταμείο Εφάπαξ Παροχών), για να καλύψει τα μακροχρόνια αναλογιστικά ελλείμματά του, αποφεύγοντας λύσεις όπως η αύξηση εισφορών ή η μείωση των παροχών.

Να σημειωθεί ότι τα αποθεματικά του Ταμείου έχουν αυξηθεί και από 41,6 εκατ. ευρώ προσέγγισαν τα 175 εκατ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου που σημαίνει πρακτικά, ότι τετραπλασιάστηκαν.

Προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ΑΕΔΑΚ, το Ταμείο λαμβάνει υπόψη του μελέτες που δείχνουν ότι αν οι αποδόσεις του Ταμείου αυξηθούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα το το έλλειμμα μειώνεται περίπου στο μισό.

Ο σχεδιασμός προβλέπει νέο επενδυτικό φορέα που θα ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια. Όπως τονίσθηκε στην παρουσίαση της πρότασης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μελών του Ταμείου, θα αποτελέσει τη λύση, για καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και κατά συνέπεια για απόσβεση του μακροχρόνιου αναλογιστικού ελλείμματος, χωρίς αύξηση των εισφορών ή και μείωση των παροχών. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Γεράσιμο Κονιδάρη, με βάση τις Αναλογιστικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί, αν οι αποδόσεις των επενδύσεων του Ταμείου αυξηθούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σε σχέση με το τεχνικό επιτόκιο που ορίζει η Αναλογιστική Μελέτη (2%), δηλαδή με μέση απόδοση της τάξης του 3,15%, το αναλογιστικό έλλειμμα μειώνεται περίπου στο μισό.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν αντί για 2% απόδοση επενδύσεων, επιτευχθεί 1%, το αναλογιστικό έλλειμμα διπλασιάζεται. Συγκεκριμένα, με αποδόσεις της τάξης του 2%, το αναλογιστικό έλλειμμα του ΤΑΥΦΕ εκτιμήθηκε το 2013 σε 348,08 εκατ. ευρώ. Εάν η μέση απόδοση ήταν 3,15%, τότε το έλλειμμα θα μειωνόταν κατά 51%, φθάνοντας τα 171,35 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, τα αποθεματικά του Ταμείου από 41,623 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013 έφτασαν στις 31/08/2022 τα 174,937 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 320%.

Υπέρ της ενεργούς επαγγελματικής διαχείρισης τάχθηκε και ο Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ, επισημαίνοντας ότι πλέον, δεν υπάρχουν οι περιοριστικοί παράγοντες του παρελθόντος, όπως οι δομές οργάνωσης των Ταμείων, οι περιορισμοί στα επενδυτικά τους εργαλεία, οι τοποθετήσεις των κεφαλαίων αποκλειστικά στην ΤτΕ, οι καθυστερήσεις στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων κλπ. Πλέον, τόνισε, έχουν ανοίξει οι κεφαλαιαγορές, ενώ στα συμβατικά είδη επενδύσεων – μετοχές, ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια – προστίθενται και εναλλακτικές επενδύσεις όπως μετοχικές συμμετοχές σε εταιρείες και επενδύσεις σε ακίνητα.

Όσον αφορά την επιλογή της ΑΕΔΑΚ, ο κ. Αλεξάκης επεσήμανε ότι αυτή στελεχώνεται, λειτουργεί και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία την εποπτεύει, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την επιθυμητή εταιρική διακυβέρνηση στις εργασίες της, και επικεντρώνεται στην ποιότητα των επενδυτικών επιλογών με την επιθυμητή διαφοροποίηση και τη διασπορά του κινδύνου.

Τέλος η κ. Ζωή Βασιλείου, Οικονομολόγος και ειδικός σύμβουλος του Ταμείου, παρουσίασε στοιχεία μελέτης, σύμφωνα με την οποία, από την εσωτερική διαχείριση μέσω της ΑΕΔΑΚ του ΤΑΥΦΕ, τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της, θα εξοικονομηθούν 5,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, το όφελος αυτό για τους ασφαλισμένους του Ταμείου διευρύνεται εκθετικά σε βάθος χρόνου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*