Ασφάλιση Πιστώσεων: Νέα λύση από την Coface με όρους πολυεθνικού συμβολαίου αλλά με τοπική διαχείριση

H Coface δημιούργησε ένα προϊόν το Coface Global Solutions (CGS), δομημένο με γνώμονα τις πολυεθνικές εταιρείες, οπουδήποτε στον κόσμο και αν επιχειρούν, όσα υποκαταστήματα ή θυγατρικές κι αν έχουν, ώστε να μπορούν ν’ απολαμβάνουν τους ελκυστικούς όρους ενός πολυεθνικού συμβολαίου, με τοπική όμως διαχείριση.

Με το προϊόν Coface Global Solutions, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά από εργαλεία για να διαχειριστούν την ασφάλιση των πιστώσεών τους, καθώς και πρόσβαση στον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου. Μοντέρνος και εύχρηστος, ο Πίνακας Ελέγχου του CGS είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που σας επιτρέπει τη διαχείριση και την ανάλυση του ρίσκου σας ως προς τους πελάτες σας. Ο Πίνακας Ελέγχου παρέχει:

-Παγκόσμια εποπτεία ανά πελάτη και ανά επίπεδο ρίσκου

-Τις εκτιμήσεις ρίσκου χωρών που συντάσσουμε ως Coface, και

-Μια ξεκάθαρη εικόνα των ασφαλισμένων κινδύνων.

Οι παροχές

  • Κεντρικό σημείο αναφοράς εντός του Οργανισμού μας, ώστε να απολαμβάνετε την υπηρεσία της πλήρους εποπτείας
  • Μια συνολική εικόνα κι ευρύτερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών σας, καθώς και βελτιστοποιημένο έλεγχο των θυγατρικών σας
  • Λύσεις διαχείρισης ρίσκου στα μέτρα σας, για τις δικές σας διεθνείς επιχειρησιακές ανάγκες
  • Μια παγκόσμια λύση ασφάλισης πιστώσεων που προστατεύει τις δραστηριότητές σας οπουδήποτε στον κόσμο
  • Ελκυστικές συνθήκες τιμολόγησης χάρη στους ενοποιημένους πόρους μας
  • Το διεθνές δίκτυο της Coface, που προσφέρει λύσεις ασφάλισης πιστώσεων τόσο απευθείας όσο και μέσω των συνεργατών μας σε 100 χώρες
  • Μια παγκόσμια βάση δεδομένων με πληροφορίες για 80 εκατομμύρια αγοραστές, καθώς και 650 ασφαλιστές και αναλυτές ρίσκου εξειδικευμένους ανά κλάδο
  • Ασφάλεια για τις πωλήσεις σας
  • Βελτίωση της απόδοσής σας

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η Ασφάλιση Πιστωτικού Κινδύνου είναι ένα αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό εργαλείο που διασφαλίζει την επιχείρηση σας διαρκώς από ζημίες που προκύπτουν από τη μη πληρωμή των εμπορικών σας απαιτήσεων.

Εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση σας δεν επηρεάζεται αρνητικά από μία απρόβλεπτη χρεοκοπία ενός ή περισσοτέρων αγοραστών σας , είναι επίσης ένα εργαλείο που σας βοηθάει να διαχειρίζεστε τους κινδύνους σας.

Πρόσβαση στην αποτελεσματική διαχείριση των πιστώσεων και στη γνώση της αγοράς μέσω ενός παγκόσμιου ηγέτη στην Ασφάλιση Πιστώσεων.

Αποτελεσματική, επαγγελματική εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των αγοραστών σας.

Αποζημίωση των απλήρωτων τιμολογίων σας.

Παροχή των υπηρεσίων μας είσπραξης απαιτήσεων παγκοσμίως.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*