Οικονομία – Πολιτική

Μεγαλύτερη έμφαση στις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις ζητούν οι θεσμικοί επενδυτές

Το 82% των θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με έρευνα της EY, πιστεύει πως οι περιβαλλοντικοί, οι κοινωνικοί και οι κίνδυνοι εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αγνοηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από τον επιχειρηματικό κόσμο

Read More »

ΕΤΕ: 40% αύξηση εισπράξεων υπόσχεται η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών

Ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος αύξησε την εξωστρέφειά του και υπερκάλυψε την πτώση της εγχώριας ζήτησης, με αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση σε όρους αφίξεων να ανέβει κατά 12% στη διάρκεια της κρίσης

Read More »

Τα σενάρια για το Επικουρικό κ’ η περί νομοθετικής παρέμβασης πρόταση

Η επιβάρυνση του Επικουρικού για τη μεταφορά μέρος των εκκρεμών ζημιών του σε τρίτο εξειδικευμένο φορέα θα πρέπει να είναι λελογισμένη και σε κάθε περίπτωση να μην ξεπερνά τα επιτόκια με τα οποία εκδίδονται σήμερα τα εταιρικά ομόλογα

Read More »

ΣΕΒ: Οδηγός καταπολέμησης της διαφθοράς σε κράτος και επιχειρήσεις

Σε θεσμικά αδύναμες χώρες, όπως η Ελλάδα, η διαφθορά, η προσοδοθηρία και το πελατειακό κράτος αποτρέπουν τις επενδύσεις και υπονομεύουν την ανάπτυξη, επισημαίνει μεταξύ άλλων η σχετική έκθεση

Read More »

Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Όχι σε θριαμβολογίες ή αρνητισμό για την επιστροφή στις αγορές.»

Ως μεμονωμένο γεγονός δεν μπορεί βέβαια να μας επιστρέψει θριαμβολογίες καθώς το επιτόκιο παραμένει υψηλό. Για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα ώστε η θετική αυτή εξέλιξη να μην αποδειχθεί αποσπασματική, θα πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά πολλές παράμετροι.

Read More »

Οι διαδικτυακές αγορές, οι καταναλωτές, οι αθέμιτες πρακτικές

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα: ενώ στην Κροατία π.χ. το 40,9 % έχει αντιμετωπίσει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στην Αυστρία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε μόλις 3,4 %

Read More »