Επικουρικό Κεφάλαιο: Χαμηλότερες 66% οι εκκρεμείς ζημιές την τελευταία τριετία

Το συνολικό πλήθος των εκκρεμών ζημιών μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη κατά 66%, φτάνοντας τον αριθμό των 12.049 στις 31.12.2019 από 35.640 που ήταν 31.12.2016.  Το συνολικό ποσό πρόβλεψης ακολούθησε και αυτό με την σειρά του καθοδική πορεία σε ποσοστό 30% την τελευταία τριετία.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών παρουσίασε πτώση της τάξεως 16%, με τις αντίστοιχες προβλέψεις να μειώνονται κατά 11% μέσα στο έτος φτάνοντας το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των €392 εκ.

Από 1.1.2017 έως και 31.12.2019 έχουν αναγγελθεί 9.034 νέες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων και των νέων ζημιών Λογαριασμού Αρωγής). Το ποσό των πληρωθεισών ζημιών το αντίστοιχο διάστημα ανέρχεται σε €260 εκ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την συνολική εικόνα για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Σε βασικά σημεία 

Λογαριασμός Επικουρικού Κεφαλαίου

-Στις 31.12.2019 το σύνολο των εκκρεμών ζημιών ανέρχεται σε 5.324 με το αντίστοιχο προβλεπόμενο ποσό να ανέρχεται σε €164εκ. Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών λογαριασμού Επικουρικού Κεφαλαίου μειώθηκε κατά 22% μέσα στο έτος, ενώ σε σχέση με τις 31.12.2016 παρουσίασε πτώση 51%.

-Σημειώνεται ότι, από 1.1.2016 έως και τις 31.12.2019, έχουν αναγγελθεί συνολικά 8.997 νέες ζημίες που αφορούν άγνωστα και ανασφάλιστα (2.993 ζημιές το 2016, 2.340 ζημιές το 2017, 1.866 ζημιές το 2018 και 1.798 ζημιές το 2019)

Λογαριασμός Αρωγής

-Στις 31.12.2019 το σύνολο των εκκρεμών ζημιών ανέρχεται σε 6.725 με το αντίστοιχο προβλεπόμενο ποσό να ανέρχεται σε €228εκ. Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών μειώθηκε κατά 10% μέσα στο έτος με το ποσό πρόβλεψης των εκκρεμών ζημιών να παρουσιάζει μείωση 17% μέσα στο έτος.

-Σημειώνεται ότι, από 1.1.2016 έως και τις 31.12.2019 έχουν αναγγελθεί συνολικά 3.192 νέες ζημίες που αφορούν στο Λογαριασμό Αρωγής. Εξ ‘ αυτών 2.186 ζημιές αφορούν στην εταιρεία Enterprise, 654 την εταιρεία International Life και 36 που αφορούν στην Αιγαίον.

-Σημειώνεται ότι από τις 31.12.2016 το συνολικό πλήθος ζημιών μειώθηκε κατά 73%, με το αντίστοιχο ποσό πρόβλεψης να πέφτει κατά 41%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*