ΕΑΕΕ: Σε ποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές δεν καταβάλουν ΦΠΑ για αποζημιώσεις αυτοκινήτων

Ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις, παρουσιάζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι οποίες αφορούν στο ζήτημα του ΦΠΑ και της μη καταβολής αυτού βάσει φορολογικής νομοθεσίας και ασφαλιστικού δικαίου.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ στις περιπτώσεις αυτές γίνεται δεκτή και αιτιολογείται αναλυτικά η μη καταβολή ΦΠΑ από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην περίπτωση που καταβάλλουν ασφαλιστική αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα υποκείμενα στον ΦΠΑ.

Οι εν λόγω Αποφάσεις εξετάζουν ενδελεχώς το ζήτημα της μεταχείρισης του ΦΠΑ τόσο από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας και δη της νομοθεσίας περί ΦΠΑ, όσο και από την άποψη του ασφαλιστικού δικαίου και δη της αποζημιωτικής αρχής που διέπει τις ασφαλίσεις ζημιών.

Διαβάστε παρακάτω τις αποφάσεις που παρουσιάζονται στην σχετική εγκύκλιο

356009_2019 – 217825 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*