Η Interlife παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης γραφείων & ιατρείων

Εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης γραφείων & ιατρείων προσφέρει η Interlife. Με τα προγράμματα παρέχεται η εξασφάλιση πλήθους καλύψεων και για ζημίες που μπορεί να προκληθούν στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μιας επιχείρησης, όπως τονίζει η εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*