λουκέτο σε πληκτρολόγιο, σεμινάριο cyber risk insurance, ΕΙΑΣ

Σεμινάριο Cyber Risk Insurance από το ΕΙΑΣ

Σεμινάριο ασφαλίσεων ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων – cyber risk insurance θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, 16:00-19:20, από το ΕΙΑΣ.

Θεματικές ενότητες

Oι θεματικές ενότητες του 8ωρου σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 • CYBER INSURANCE, τι είναι, τι προσφέρει, διεθνείς τάσεις
 • Η ψηφιακή Εποχή και οι Διαστάσεις της
 • Διαδικτυακοί Κίνδυνοι & Απειλές
 • Η έννοια του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 • Διαχείριση Διαδικτυακών Κινδύνων & Απειλών
 • Η αξιοποίηση της Ασφάλισης Cyber Insurance στη Διαχείριση των Κινδύνων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις, Όροι, Εξαιρέσεις
 • Σύγχρονες Τεχνικές Underwriting, Προτάσεις Ασφάλισης και Πρωτόκολλα Διαδικασιών
 • Cyber Claims
 • Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων
 • Πολιτική Αποτροπής και Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον και ευρύτερα στο Περιβάλλον των Επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ευθέως ή εμμέσως διαχειρίζονται στοιχεία πελατών, συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών.

β. Στελέχη και Υπαλλήλους Τομέων Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και Αποζημιώσεων, που διαχειρίζονται θέματα συνδεόμενα με ασφαλιστήρια συμβόλαια πελατών και προκύπτουσες αλλαγές, επαναφορές ή αναλογούσες αποζημιώσεις.

γ. Στελέχη των Τομέων Αστικής Ευθύνης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Cyber Risk Liability Insurance.

δ. Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών, που εποπτεύουν ή οι εργασίες τους συνδέονται με Δίκτυα Πωλήσεων, ανάπτυξη πελατολογίων και εξυπηρέτηση πελατών.

ε. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο θεματικό αντικείμενο του σεμιναρίου

στ.  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικά εφόδια αξιοποίησης των ευκαιριών της αγοράς ασφαλίσεων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων και, επίσης, επιθυμούν η άσκηση των εργασιών τους και η εξυπηρέτηση των πελατών τους να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στο Κανονιστικό Πλαίσιο της Εποπτικής Αρχής της αγοράς μας.

ζ. Στελέχη Τραπεζών που ευλόγως έχουν εργασιακό ενδιαφέρον σχετικό με το θέμα του Σεμιναρίου. 

Στόχοι σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Επαρκής ενημέρωση και βελτιωτική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού κοινού περί των κινδύνων και απειλών στον κυβερνοχώρο.
 • Η άρτια και τεκμηριωμένη παρουσίαση όσων τέτοιων κινδύνων απειλούν τις επιχειρήσεις, τη λειτουργία και τη φήμη τους.
 • Ανάπτυξη προστατευτικών συστημάτων αποτροπής, αντιμετώπισης και αποτελεσματικής διαχείρισης των παρενεργειών επέλευσης τέτοιων κινδύνων.
 • Αποδοτική αξιοποίηση του συνόλου των διαστάσεων Cyber Insurance & Risk Management.
 • Διατύπωση προτάσεων πολιτικής πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της AIG Hellas. Έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*