2015. Η χρονιά που χάσαμε τις τράπεζες…

Το 2015 για την Ελλάδα, ήταν μια χρονιά, ορόσημο. Ήδη διδάσκεται στα ξένα Πανεπιστήμiα, ως case study, ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Τι μαθαίνουν οι φοιτητές των οικονομικών σχολών μέσα από το ελληνικό παράδειγμα;

Το 2015 ήταν η χρονιά που η Ελλάδα έχασε για πάντα τον έλεγχο των τραπεζών της. Σήμερα τα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών τραπεζών συνεδριάζουν και κρατούν πρακτικά στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερα στο banks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*