2007 – 2016: Στα 9 χρόνια εξυγίανσης της αγοράς

της Ελενας Ερμείδου

29 τω αριθμώ ασφαλιστικές ελληνικές και ξένες παρέμειναν στην ελληνική αγορά μέχρι το 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ. Μέσα σε 9 χρόνια μπήκαν 29 λουκέτα. Η συγκέντρωση στην συγκεκριμένη αγορά έχει οδηγήσει σε εξυγίανση, στην ενίσχυση της φερεγγυότητας της, και στο άνοιγμα περισσοτέρων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Είναι πολύ χαρακτηριστική η δήλωση του πρώην Προέδρου της ΕΑΕΕ Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου ο οποίος είχε πει η αγορά συγκεντρώνεται, ωστόσο οι ευκαιρίες για όσους παραμείνουν αυξάνονται.

Η εικόνα, άλλωστε αυτό αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 που δημοσίευσε χτες η ΕΑΕΕ.

Ειδικότερα, μεταξύ 2007 – 2016 έμειναν στην αγορά 57 ασφαλιστικές από 86. Οι περισσότερες ανακλήσεις αδειών σημειώθηκαν μεταξύ 2009 – 2011 αλλά και μετά το 2013 μέχρι και το 2016.

Το 2016 η αγορά μετρούσε 37 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, από 41 το 2015, 6 επιχειρήσεις ήταν Ζωής, οι 17 Ζημιών και 14 μεικτές. Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών αριθμούσαν 17 το 2016 από 18 το 2018,  με ένα υποκατάστημα στο κλάδο Ζωής και 17 Ζημιών. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. παρέμειναν όσοι και το 2015, τρεις και επιχειρήσεις κατά Ζημιών.

Σε ό,τι αφορά την εθνικότητα των υποκαταστημάτων για το 2016: 5 ήταν της Κύπρου, 4 του Ηνωμένου Βασιλείου, 2 Γαλλίας, 2 Γερμανίας, 1 Βελγίου, 2 Ισπανίας, 1 από Φιλιππίνες.

Το Solvency II και η μεταφορά της εποπτείας του κλάδου από την ΕΠΕΙΑ στην ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδος συνετέλεσαν στην συρρίκνωση και εξυγίανση του κλάδου αν και έπονται πολλά ακόμα για ορισμένες ασφαλιστικές των οποίων οι δείκτες Φερεγγυότητας παρουσιάζουν προβλήματα.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*