Συνεργασίες διαμεσολαβητικών γραφείων

[starbox]

Νέες συνέργιες ετοιμάζονται στο χώρο της διαμεσολάβησης καθώς οι αυτόνομοι διαμεσολαβητές αναζητούν μεθόδους και τρόπους που θα συμβάλλουν πρώτον στην επιβίωση τους και δεύτερον στη συνέχιση της λειτουργίας τους στην αγορά.

Κατά τις πληροφορίες του Iw μεσιτικά γραφεία συζητούν την υλοποίηση κοινών δράσεων που θα στηρίζεται στην εξειδίκευση τους και την παροχή υπηρεσιών του ενός προς τα πελατολόγια του άλλου με όπλα τις διασταυρούμενες πωλήσει, καθώς και την παροχή απόλυτα εστιασμένων υπηρεσιών ευελπιστούν ότι θα αναπτύξουν την σήμερα ισχνή δραστηριότητα τους.

Ωστόσο αυτό δε λύνει τα δομικά τους προβλήματα που αφορούν την οργάνωση τον τρόπο λειτουργίας αλλά και την ανταπόκριση τους στο νέο δομικό περιβάλλον προς την κατεύθυνση αυτή κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν έρθει σε επαφή με εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που ενδεχομένως θα αναλάβουν να συστεγάσουν τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών γραφείων οπότε και να αντιμετωπιστεί το κομμάτι της οργάνωσης τους.

Επίσης κατά τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται από ασφαλιστικά γραφεία η αλλαγή του τρόπου συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και ο περιορισμός του εύρους των δραστηριοτήτων τις οποίες και θα εστιάσουν σε μικρότερο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών με τη μορφή εξειδικευμένων συνεργασιών.

Επιπρόσθετα υπάρχουν «ανοιχτές» συζητήσεις και για άλλους τρόπους συνεργασίας, χωρίς όμως ακόμα να υπάρχουν σαφή αποτελέσματα και οριστικές αποφάσεις. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι πως η διαμεσολάβηση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, όπου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφού πέρασε τα όσα διέτρεχαν την αγορά την τελευταία διετία επιτάσσεται να αλλάξει ύφος και διαδικασίες. Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενες τάσεις και συνεργασίες αφορούν κυρίως γνωστά γραφεία και με γνωστούς συντελεστές της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ανά τη χώρα ασφαλιστικών γραφείων συνεχίζουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό να κινούνται εσωστρεφώς, καθυστερώντας να λάβουν αποφάσεις που θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους τα επόμενα χρόνια.

One comment

  1. Είναι θετικό να εμφανίζονται παρόμοια μηνύματα, γιατί στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό σύστημα που εξελίσσεταιι και σε μια αγορά που απαιτεί αξιοπιστία και ποιότητα υπηρεσιών, είναι απόλυτα αναγκαίες οι επαγγελματικές συνέργειες και δράσεις που να αναβαθμίζουν το επαγγελματικό κύρος του Ασφαλιστή.
    Γιατί, η “επόμενη μέρα” έχει μεγάλη ανάγκη από μια Ιδιωτική Ασφάλιση σύγχρονη και περισσότερο ευρωπαϊκή!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*