Ειδήσεις

Ερ. Μοάτσος από το συνέδριο των Πωλήσεων: “Στόχος η σφαιρική προστασία του πελάτη”

Η εταιρεία ξεχωρίζει στο τρόπο που αντιμετωπίζει τον πελάτη. "Δεν την ενδιαφέρει να πωλήσει εύκολα", την ενδιαφέρει να μπορεί να είναι συνεπής απέναντι στο πελάτη ως προς την έγκαιρη αποζημίωση του.

Read More »

Η ΑΧΑ αξιολογεί την ζημιά του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο…από απόσταση

Xάρις στην «Ψηφιακή Πραγματογνωμοσύνη», στα συνεργαζόμενα συνεργεία, οι πελάτες της AXA μπορούν να πηγαίνουν ώστε να γίνεται σε πραγματικό χρόνο η αξιολόγηση της ζημιάς από πραγματογνώμονα, χωρίς τη φυσική του παρουσία!

Read More »

Eθνική Ασφαλιστική : Την επόμενη εβδομάδα κρίσιμες αποφάσεις

Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα και οι σύμβουλοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν στην καθορισμένη ημερομηνία τα συμπληρωματικά στοιχεία, που ζητήθηκαν από κάποιους ενδιαφερόμενους

Read More »