Αποφασίστηκε η χορήγηση προσωρινών αδειών οδήγησης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 952/21.03.2020) η με αριθμό Α3/οικ.16110/1967/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), των προδιαγραφών του εντύπου, των αναγραφόμενων στο έντυπο πληροφοριών και της διαδικασίας χορήγησης».

Στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (www.et.gr), καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 42 έως 47 του Μέρους Γ` του ν. 4663/2020 (Α` 30) αναφορικά με τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες: Αδειες Οδήγησης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*