Εκκρεμείς Συντάξεις: Ποιοι δικηγόροι και λογιστές μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία έκδοσης

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους που συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων.

Στη διαδικασία της έκδοσης συντάξεων μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 μόνο:

– μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με 3ετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας και

-λογιστές-φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης που έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228).

διαβάστε: Έκδοση Συντάξεων: Σηκώνουν μανίκια από Δευτέρα 179 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

→ 1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε κύκλο πιστοποίησης αιτούντες οι οποίοι:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021,

β. έχουν ήδη πιστοποιηθεί ».

→ 2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίον ζήτησε να συμμετάσχει σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά από αίτημά του που υποβάλλεται το αργότερο 24 ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται 2 φορές».

→ 3. Στο άρθρο 9 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Πιστοποιούμενος επαγγελματίας που αποτυγχάνει σε εξετάσεις δικαιούται να συμμετάσχει σε εξετάσεις επόμενου κύκλου πιστοποίησης. Το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις παρέχεται έως 3 φορές».

με πληροφορίες από enikonomomia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*