Αντικρουόμενες πραγματικότητες

του James Kent, Διευθύνοντος Συμβούλου της Willis Re*

Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

Στον απόηχο των τεράστιων ζημιών από φυσικές καταστροφές του 2017, πολλοί παράγοντες της αντασφαλιστικής αγοράς εκτίμησαν ότι η συγκρατημένη αντίδρασή της (που εκδηλώθηκε με λελογισμένες αυξήσεις στα renewals του Ιανουαρίου 2018) αντανακλούσε την ωριμότητά της και τις αλλαγές των συνθηκών. Άλλοι, πάλι, υποστήριξαν ότι απαιτούνταν περισσότερος χρόνος για να αποτιμηθούν πλήρως οι επιπτώσεις των γεγονότων του 2017.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι ζημίες από φυσικές καταστροφές κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (20 δισ. δολ.). Πλην όμως, κατά το δεύτερο εξάμηνο οι ζημίες ξεπέρασαν κατά πολύ τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών. Ο συνολικός «λογαριασμός» για το 2018 θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 70 δισ. δολ. (μέσος όρος δεκαετίας), ενώ και η συνεχιζόμενη «διείσδυση» των ζημιών του 2017 (κυρίως από τους τυφώνες Irma και Maria) επηρέασε τα αποτελέσματα του περασμένου έτους, αναδεικνύοντας τις οριακές επιδόσεις σε πολλές γραμμές δραστηριοτήτων και τη συνεχιζόμενη «μάχη» για βιώσιμη κερδοφορία.

Η χρηματοοικονομική ισχύς και η πελατοκεντρική ευελιξία των μεγάλων αντασφαλιστικών ομίλων είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους, στους οποίους οι τιμολογιακές τάσεις στις αντασφάλειες καθόριζαν τις τιμές των πρωτασφαλιστών, τώρα σε πολλές περιπτώσεις οι αυξήσεις στην πρωτασφάλιση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις αντασφαλιστικές συμβάσεις. Οι προσαρμογές των χαρτοφυλακίων πολλών ασφαλιστικών έχουν προσλάβει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς παρατηρούνται τάσεις αποχώρησης από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενώ επιδιώκεται η «επιθετική» βελτίωση των ασφαλίστρων σε δραστηριότητες που υποαποδίδουν.

Οι πρωτοβουλίες των Lloyd’s αναφορικά με τα λιγότερο αποδοτικά συνδικάτα τους έλαβαν αυξημένη δημοσιότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κινούνται στην ίδια γραμμή με άλλες εταιρείες που προτίμησαν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ.

Η αγορά των εναλλακτικών κεφαλαίων (Insurance-Linked Securities ή ILS) αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερες αποδόσεις μετά τις καταστροφές του 2017 δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η ποιότητα του αντισυμβαλλομένου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για πολλές αντασφαλιστικές όσον αφορά στην επιλογή των κινδύνων

Αν και οι περισσότερες από τις ζημιές του 2018 προέκυψαν από γνωστές «πηγές» φυσικών καταστροφών (τυφώνες στις ΗΠΑ, θυελλώδεις άνεμοι, σεισμοί και πλημμύρες στην Ιαπωνία κ.λπ.), εντούτοις ο μέχρι πρότινος «δευτερεύων» κίνδυνος των πυρκαγιών προκάλεσε και πάλι υψηλές ζημίες.

Οι αποδόσεις ορισμένων προϊόντων ILS απογοήτευσαν αυτούς που τα εμπιστεύτηκαν, παρότι αυτό αντισταθμίστηκε από τις ικανοποιητικές αποδόσεις άλλων προϊόντων: Σε γενικές γραμμές, το μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον για ILS –ιδίως από διαχειριστές συνταξιοδοτικών ταμείων που επιδιώκουν αυξημένη διασπορά– παραμένει ισχυρό.

Οι ανανεώσεις αντασφαλιστικών συμβολαίων (renewals) της 1ης Ιανουαρίου 2019 ανέδειξαν το χάσμα τιμολόγησης μεταξύ των λογαριασμών με υψηλή έκθεση σε φυσικές καταστροφές και υψηλές ζημίες και αυτών με χαμηλότερες ζημίες και λιγότερη έκθεση.

Η ποιότητα του αντισυμβαλλομένου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για πολλές αντασφαλιστικές όσον αφορά στην επιλογή των κινδύνων. Είναι αξιοσημείωτο το ότι στον κλάδο περιουσίας-ατυχημάτων στην Ευρώπη, ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν καλό «μητρώο» ζημιών και εκκίνησαν από νωρίς τη διαδικασία ανανέωσης των συμβολαίων τους εξασφάλισαν μειώσεις ασφαλίστρων.

Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, η στήριξη των αντασφαλιστών για τους «προτιμητέους» πελάτες αντανακλάται στα σταθερά τιμολόγια για δραστηριότητες που δεν επλήγησαν από υψηλές ζημίες. Οι αγοραστές (αντασφαλιστικής κάλυψης) που… «έπαιξαν καθυστερήσεις» ελπίζοντας να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές ανακάλυψαν ότι –για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια– η τακτική αυτή δεν ήταν επιτυχημένη.

Καθώς «ξεδιπλώνονται» οι τιμολογιακές τάσεις του 2019, τα renewals στα μέσα του έτους ίσως βοηθήσουν να απαντηθεί το ερώτημα για το πόσο επηρεάζει η αγορά επανεκχώρησης κινδύνων (retro market) τα επίπεδα τιμών στον κλάδο αντασφάλισης περιουσίας για ζημίες από καταστροφές.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μεγάλων αυξήσεων στον όγκο των αντασφαλίστρων, καθώς ορισμένοι μεγάλοι πρωτασφαλιστές πραγματοποίησαν στροφή 180 μοιρών και ανέτρεψαν τη στρατηγική διακράτησης των κινδύνων.

Η αγορά των εναλλακτικών κεφαλαίων (Insurance-Linked Securities ή ILS) αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερες αποδόσεις μετά τις καταστροφές του 2017 δεν επιβεβαιώθηκαν

Για τις αντασφαλιστικές εταιρείες, οι όροι κάποιων συμβάσεων αποδεικνύονται πιο ευνοϊκοί (με καταβολή χαμηλότερων προμηθειών). Σε κάθε περίπτωση, για τους αγοραστές, η συνεχιζόμενη ελκυστικότητα της αντασφαλιστικής αγοράς είναι σαφής: Η χρηματοοικονομική ισχύς και η πελατοκεντρική ευελιξία των μεγάλων αντασφαλιστικών ομίλων είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων, καθώς οι αγοραστές-πρωτασφαλιστές ενισχύουν τις μακροπρόθεσμες συνεργασίες τους με τους συνεργάτες τους στον αντασφαλιστικό κλάδο, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο για άμβλυνση της μεταβλητότητας στην κερδοφορία τους.

 

*To άρθρο δημοσιεύθηκε στην έκθεση της Willis Re 1st View, στις 2 Ιανουαρίου 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*