Προβληματισμός για τo PEPP – Τι λένε οι ασφαλιστές

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ένας από τους βασικούς ευρωπαϊκούς φακέλους που παρακολούθησε στενά η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και συνέβαλε στη διαμόρφωση θέσεων της Insurance Europe, ήταν η πρόταση Κανονισμού για τη διαμόρφωση Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος – Pan European Personal Pension Product, PEPP.

H πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2017. Με την εν λόγω εισήγηση η Κομισιόν έχει σκοπό να διαμορφώσει μια μεγάλη αγορά συντάξεων τρίτου πυλώνα που θα δώσει διέξοδο στο πρόβλημα της συνεχούς μείωσης των συντάξεων αλλά και ώθηση για συλλογικές επενδύσεις των συνταξιοδοτικών εισφορών.

Σύμφωνα με μελέτη της ΕΥ η υιοθέτηση της πρότασης θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων των συσσωρευμένων κεφαλαίων σε 2,1 τρις ευρώ έως το 2030 (έναντι 1,4 τρις ευρώ χωρίς PEPP).Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων παρόχων του προϊόντος αυτού, ενδιαφέρονται έντονα για την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω της μακράς εμπειρίας που διαθέτουν στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Σημειώνεται, όμως ότι το PEPP για να δικαιολογεί τους σκοπούς του, θα πρέπει να είναι ένα γνήσιο συνταξιοδοτικό προϊόν, η παροχή δηλαδή να δίδεται με τη μορφή τακτικών προσόδων, κάτι που δεν έχει ληφθεί υπόψη επαρκώς στο σχέδιο Κανονισμού.

Διαφορετικά θα αποτελεί απλά ένα αποταμιευτικό προϊόν. Το θέμα συζητείται σε επίπεδο τριλόγου δηλαδή μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών θεσμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενώ η επίτευξη της συμφωνίας θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς λόγω της πολυπλοκότητας της πρότασης. Αξίζει να σημειωθεί πάντως η ισχυρή πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις τελευταίες συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμών έως τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου.

Με πληροφορίες από την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*