Μαθήματα ασφάλισης IX: Γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση Ζωής – Σύνταξης;

Οι ασφαλίσεις Ζωής είναι ένας τρόπος να διασφαλίσουμε το βιοτικό επίπεδο, το δικό μας και της οικογένειάς μας, ό,τι κι αν φέρει η ζωή. Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα που προστατεύουν την οικογένεια και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, έτσι ώστε, αν κάτι μας συμβεί, να έχει τις μικρότερες δυνατές οικονομικές επιπτώσεις για εκείνους. Επιπλέον υπάρχουν προγράμματα αποταμίευσης ή συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των ασφαλισμένων.

Τι καλύπτει η ασφάλιση Ζωής;

Στόχος της ασφάλισης ζωής είναι η προστασία των αγαπημένων προσώπων των ασφαλισμένων (π.χ. συζύγου, παιδιών, γονιών) από τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να υποστούν σε περίπτωση θανάτου τους, ή η διασφάλιση των ιδίων των ασφαλισμένων για τη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματός τους ή για την εξυπηρέτηση των αποταμιευτικών αναγκών τους (π.χ. ενός κεφαλαίου για τις σπουδές των παιδιών).

Οι ασφαλίσεις ζωής που συνάπτονται είναι κατά κανόνα μακράς διάρκειας, ενώ ορισμένα συμβόλαια μπορεί να προβλέπουν ένα ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο απόδοσης των επενδυόμενων ασφαλίστρων.

Τι ανάγκες καλύπτει ένα συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα;

Πλέον ζούμε περισσότερο, άρα πρέπει να αποταμιεύουμε περισσότερα για τα γηρατειά μας που θα διαρκούν πολλά χρόνια. Η σύνταξη που λαμβάνουμε από το κράτος μέσω της Κοινωνικής Ασφάλισης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επαρκεί για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και προσδοκίες μας από τη σύνταξή μας.

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εξυπηρετεί την ανάγκη συμπλήρωσης της σύνταξης που θα λάβουμε από την Κοινωνική Ασφάλιση, διασφαλίζοντας ότι θα έχουμε ένα επιπλέον εισόδημα και διατηρώντας έτσι ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης στην ευαίσθητη περίοδο της τρίτης ηλικίας.

Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει κανείς ένα συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα;

Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο! Όσο πιο πολλά χρόνια έχει κανείς μπροστά του μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησής του, τόσο υψηλότερο το κεφάλαιο που θα συγκεντρώσει.

Από το iknow-insurance.gr ης ΕΑΕΕ

Διαβάστε επίσης:

Μαθήματα ασφάλισης VIII: Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας;

Μαθήματα ασφάλισης VII: Τι προσφέρει ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*