Εκρηξη στην Talanx: Διψήφιες ταχύτητες το 2024, ξεπερνά στόχους

Ελενα Ερμείδου

Διψήφιες ανοδικές ταχύτητες με μοχλό ανάπτυξης τις κύριες ασφαλίσεις καταγράφει η Talanx το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Τα ασφαλιστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% στα 11,7 (10,7) δισεκατομμύρια ευρώ και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 35% στα 572 ευρώ (423) εκατομμύρια. Τα έσοδα των κυρίων ασφαλίσεων αυξήθηκαν 23%, ενισχύοντας το μερίδιο τους στα καθαρά έσοδα του Ομίλου στο 47% (43%).

Ισχυρό είναι το αποτέλεσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών και των αποζημιώσεων.  Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους, ανήλθε στο 21,2% (18,9%), ξεπερνώντας σαφώς τον στρατηγικό στόχο  πάνω από το 10%.

Με αυτά τα δεδομένα η Talanx επιβεβαιώνει την προβλέψεις που έχει κάνει για συνολικά  καθαρά έσοδα  άνω του 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ, διαβεβαιώνοντας  μάλιστα ότι θα τις  ξεπεράσει.

Το αποτέλεσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 22% σε 1,072 (880) εκατομμύρια ευρώ, λόγω χαμηλής συχνότητας ζημιών. Οι συνολικές απαιτήσεις που καταβλήθηκαν για μεγάλες ζημίες το πρώτο τρίμηνο ήταν 76 (419) εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 28 εκατομμύρια προέρχονται από ανθρωπογενείς μεγάλες απώλειες.

Ασυνήθιστα λίγες οι απώλειες από φυσικές καταστροφές

Στα 48 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται, οι μεγάλες απώλειες από φυσικές καταστροφές  από 354 εκατομμύρια ευρώ το 2023.  Η μεγαλύτερη μεμονωμένη απώλεια από φυσικές καταστροφές  ήταν ο σεισμός στην Ιαπωνία, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα στο 90,9% (93,5%) τοις εκατό. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει τον αναλογικό προϋπολογισμό μεγάλων ζημιών, ο οποίος αναγνωρίστηκε εξ ολοκλήρου.

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

Το καθαρό ασφαλιστικό χρηματοοικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα πριν από τις συναλλαγματικές προσαρμογές αυξήθηκε κατά 19% στα 395 (330) εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 17% στα 1,2 (1,0) δισεκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν στα 572 (423) εκατ. ευρώ.

O δείκτης Solvency II στο 217%.