Οδηγός Ασφάλισης Cyber

Οι Επιτροπές Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών και Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ έχουν εντάξει στις δράσεις τους τη δημιουργία «Οδηγού Ασφάλισης Cyber» που στόχο έχει να παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες και τους κινδύνους που θα ήταν χρήσιμο κάποιος να γνωρίζει, προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα τον τομέα του κυβερνοχώρου, και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από την ασφαλιστική αγορά καλύψεις για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, αλλά και για τη βέλτιστη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των ειδικών θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και αφορούν στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου προχώρησε στην επικαιροποίηση του «Οδηγού Ασφάλισης Cyber» με την προσθήκη, σε ελεύθερη απόδοση και στην ελληνική γλώσσα, των βασικών σημείων της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (Federation of European Risk Management Associations (FERMA)) με τίτλο “How Europe can lead the way to cyber resilience”.

Τον Οδηγό μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είτε στην Επιτροπής Αστική Ευθύνης είτε στην Επιτροπή Περιουσίας.

Σημειώνεται ότι ο Οδηγός έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και απώτερος σκοπός του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.