Έτοιμη η «Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτων 2017» για τα μέλη της ΕΑΕΕ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συνεχίζοντας την προσπάθειά της για έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση των Εταιριών – Μελών της, εξέδωσε την ετήσια στατιστική επετηρίδα: «Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτων 2017» γραμμένη τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Η στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου εκδίδεται για μία ακόμη χρονιά στην παρούσα μορφή της, παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ ενώ ταυτόχρονα δίνεται μια στατιστική επισκόπηση της ασφάλισης αυτοκινήτων τα τρία τελευταία χρόνια στους ενδιαφερόμενους μελετητές.

Το περιεχόμενο της ετήσιας στατιστικής επετηρίδας ασφάλισης αυτοκινήτων είναι διαθέσιμο για όλους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ενώσεως (www.eaee.gr) στο πεδίο «ΜΕΛΕΤΕΣ &ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ» και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση :

http://www1.eaee.gr/sites/default/files/statisticalyearbook2017.pdf

Ελπίζουμε ότι η επετηρίδα, στην παρούσα μορφή είναι περισσότερο εύχρηστη και θα βοηθήσει τις Εταιρίες – Μέλη, αλλά και τους ενδιαφερόμενους μελετητές της Ασφαλιστικής Αγοράς στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Με εκτίμηση,

Δ. ΖΟΡΜΠΑΣ Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων

Μ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ  Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*