Ο Γ. Οικονομίδης, διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), παραδίδει την πιστοποίηση στον Σ. Βερζοβίτη, μέλος ΔΣ και γενικό διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Πίστη θωρακίζει τις πληροφορίες των πελατών της

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, πιστοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Πίστη από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

H πιστοποίηση κατά ISO 27001 αφορά όλες τις διαδικασίες της εταιρείας και διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της πληροφόρησης, τηρώντας την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι η θωράκιση της ασφάλειας των πληροφοριών των πελατών της αποτελεί για την ίδια παράγοντα πρωταρχικής σημασίας.

Η πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ενισχύει την ήδη ενεργή πιστοποίηση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, την οποία κατέχει από το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών της.

Το μέλος Δ.Σ. και γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Στέφανος Βερζοβίτης δήλωσε: «Η θωράκιση της ασφάλειας των πληροφοριών είναι από τα πλέον σημαντικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) παρέχει σε όλους τους πελάτες μας το απαραίτητο τείχος προστασίας των πληροφοριών τους. Είμαστε βέβαιοι πως η πιστοποίηση με ISO 27001:2013 θα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Πίστη, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες και στις απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) Γιάννης Οικονομίδης, σχολίασε: «Κάθε χρόνο, δις gigabytes αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο όγκος αναμένεται να αυξηθεί στα επόμενα χρόνια. Η ασφάλεια των πληροφοριών για την αποφυγή κακοδιαχείρισης και λαθών αποτελεί το κλειδί του μέλλοντος και η TÜV HELLAS αποδίδει ιδιαίτερη σημασία μέσα από την εφαρμογή του προτύπου ISO 27001. Είναι για τον φορέα μας εξαιρετικά τιμητικό ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, μια σπουδαία εταιρεία στον χώρο των ασφαλειών, εμπιστεύεται την πιστοποίηση ενός τόσο ευαίσθητου τομέα σε εμάς και την τεχνογνωσία μας. Η διεθνής μας εμπειρία μας καθιστά πολύτιμους συνεργάτες».