Οι 10 πρώτες ασφαλιστικές στην Ελλάδα, στην κορυφή η ΝΝ

Ελενα Ερμείδου

ΝΝ Hellas, Εθνική Ασφαλιστική και Eurolife είναι οι τρεις πρώτες ασφαλιστικές σε επίπεδο παραγωγής ασφαλίστρων και το 2023. Στην τέταρτη θέση η Generali Hellas, ενώ στην πέμπτη ανέβηκε μετά την ενοποίηση της με την Ευρωπαϊκή Πίστη, η Allianz.  Ας, θυμηθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Πίστην το 2022 κατείχε την 6η θέση στην λίστα των πρώτων 10 μεγαλύτερων ασφαλιστικών στην ελληνική αγορά.

Στην 6η θέση είναι η Interamerican, έχοντας ενοποιήσει την παραγωγή ζημιών και ζωής της Interamerican Ζωής (11η το 2022) και Interamerican Ζημιών (7η το 2022) το 2023. Την όγδοη και ένατη θέση διατηρεί η Alpha Life και η Groupama  και ακολουθούν οι Intersalonica, και η Interlife Ασφαλιστική η οποία ανέβηκε στην 10η θέση το 2023 από την 15η θέση το 2022.

Όγκοι παραγωγής

Η  NN Hellas η οποία θα ανακοινώσει τους νέους της στόχους στο ετήσιο συνέδριο των πωλήσεων στις 14 Μαίου 2024 είναι στη πρώτη θέση. Εχει σημαντική απόσταση από την Εθνική Ασφαλιστική και με παραγωγή ασφαλίστρων 881,9 εκατ. ευρώ, το 2023 από 879.096.128 το 2022.

Η Εθνική Ασφαλιστική, στην δεύτερη θέση με  συνολική παραγωγή 734 εκατομμύρια ευρώ το 2023, προερχόμενα τα 530,6 εκατομμύρια από το κλάδο ζωής και υγείας και τα 203,7 εκατομμύρια από τις γενικές ασφαλίσεις, έναντι συνολικής παραγωγής 655.761.771 ευρώ το 2022.

Στην τρίτη θέση ο Ομιλος Eurolife FFH με παραγωγή 607,9 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενα τα 527,9 εκατομμύρια από την εταιρεία ζωής και τα 80 εκατομμύρια από την εταιρεία κατά ζημιών, έναντι 537.718.946 ευρώ και 69.284.593 ευρώ το 2022 αντίστοιχα.

Στην τέταρτη θέση η Generali με συνολικά ασφάλιστρα 508,9 εκατομμύρια το 2023, προερχόμενα τα 236,8 εκ. από τις ασφαλίσεις ζωής και τα 272,1 εκατ. από τις γενικές ασφαλίσεις έναντι συνολικής παραγωγής 474.629.069 εκατομμύρια το 2022.

Στην πέμπτη θέση η Allianz με συνολική παραγωγή 437,5 εκατ. το 2023 έναντι 174.276.710 ευρώ το 2022 (2022: Ευρωπαϊκή Πίστη 234.694.790 εκατ.).

Στην έκτη θέση η Interamerican, με συνολικά ασφάλιστρα 431 εκατομμύρια ευρώ.

Στην έβδομη θέση είναι η Ergo Ασφαλιστική με συνολικά ασφάλιστρα 275,7 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων, -σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το έτος 2022, εκ των οποίων 257,6 εκ. ευρώ αφορούν σε δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών και 18,1 εκ. δραστηριότητες ασφάλισης ζωής.

Στην έβδομη θέση η Alpha Life με αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 47,2% από 181,3 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 267 εκατομμύρια το 2023.

Στην όγδοη θέση είναι η Groupama Ασφαλιστική με κύκλο εργασιών ύψους 212,7 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων, έναντι 179.923.966 ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 19,4%.

Στην ένατη θέη η Intersalonica Γενικών Ζημιών με αύξηση παραγωγής 11,0%, προερχόμενη κατά κύριο λόγο από τον κλάδο βοήθειας, στα 140.679.566 ευρώ έναντι 126.694.349 το 2022 και δευτερευόντως από τους κλάδους αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, χερσαίων οχημάτων και πυρός.

Στην δέκατη θέση η Interlife Ασφαλιστική με κύκλο εργασιών 93,82 εκατομμυρίων έναντι 82,5 εκατομμυρίων το 2022, σημειώνοντας αύξηση 13,7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*