ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλήρωσε 74 εκατ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις αιτήσεων έτους 2021

Πιστώσεις συνολικού ύψους 74.095.225,04 ευρώ στους λογαριασμούς 747.854 δικαιούχων κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Μεταξύ άλλων οι πληρωμές αφορούν την καταβολή εκκρεμοτήτων για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) αλλά και για την πράσινη ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, το ποσό των 43.494.620,59 ευρώ αφορά σε εξόφληση των καθεστώτων βασικής ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας ως εξής:

– 9.329.018,73 ευρώ για τη βασική ενίσχυση

– 30.399.711,17 ευρώ για την πράσινη ενίσχυση

– 3.765.890,69 ευρώ για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικία.

Από το συνολικό ποσό που πιστώθηκε, η πληρωμή των καθεστώτων που αναφέρονται ακολούθως, πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα:

– 7.258.328,47 ευρώ σε 4.115 δικαιούχους στην καλλιέργεια ρυζιού

– 4.510.987,35 ευρώ σε 5.724 δικαιούχους στην καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας

– 474.356,62 ευρώ σε 40.851 δικαιούχους της ενίσχυσης για τη διεπαγγελματική βάμβακος

– 363.004,9 ευρώ σε 56 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας

– 2.567.015,32 σε 70 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοοτρόφων (μέτρο 1)

– 516.736,88 σε 42 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων (μέτρο 2)

– 1.314.397,75 ευρώ σε 2.570 δικαιούχους της ενίσχυσης για διατήρηση καλλιέργειας αμπελώνων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους

– 1.102.446,27 ευρώ σε 1.397 δικαιούχους της ενίσχυσης για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου

– 2.977.655,08 ευρώ σε 2.561 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ)

– 1.012.499,10 ευρώ σε 310 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα Μικρά Νησιά Αιγαίου(ΜΝΑ)

– 264.864,38 ευρώ σε 709 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αίγειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα Μικρά Νησιά Αιγαίου(ΜΝΑ).

Το πόσο των 2.103.691,19 ευρώ αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων και ενισχύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ), που δεν αναφέρονται παραπάνω.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με την πορεία πληρωμών για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης εντός ΟΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2021:

– έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης για τις δράσεις:

– Μ10.01.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»,

– Μ 10.1.2 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»,

– Μ10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»,

– η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης έχει ξεκινήσει από τις 28.06.2022 και βρίσκεται σε εξέλιξη με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών για τις δράσεις:

– Μ10.01.09 1ης Πρόσκλησης «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»,

– Μ10.01.04 «Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»,

– Μ10.01.01 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας,

– Μ10.01.08 1ης Πρόσκλησης «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)»,

– Μ11 1ης Πρόσκλησης «Βιολογική Γεωργία» – φυτικής κατεύθυνσης,

– Μ11 2ης Πρόσκλησης «Βιολογική Γεωργία» – ζωικής κατεύθυνσης,

– η πληρωμή του Μέτρου 13- Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα ολοκληρώνεταιτην Πέμπτη 30 Ιουνίου με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών

– από 30 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία πληρωμής για την Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών και θα πραγματοποιείται σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τη ροή των φακέλων από τις Δασικές Υπηρεσίες.