Επιχειρήσεις

Τι φέρνουν οι νέες προτάσεις για την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

KPMG, λογότυπο στην υποδοχή

Εστίαση στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, μέσω της εισαγωγής καλύτερης δομής και διαφάνειας στην παρουσίασή τους.

Read More »

Την Vivechrom βράβευσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Για τη στήριξή της στο ανθρώπινο δυναμικό της βραβεύτηκε η Vivechrom στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα Βραβεία Βιώσιμης, Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, των επιμελητηρίων της χώρας, οργανισμών και παραγωγικών φορέων.

Read More »

Ποιοι κλάδοι προσλαμβάνουν, ποιες οι προοπτικές στον ασφαλιστικό κλάδο

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ισχυρά σχέδια προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το α' τρίμηνο του 2020

Read More »

KPMG: $5 δισ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επαγγελματικών υπηρεσιών της

KPMG, λογότυπο στην υποδοχή

Η KPMG ανακοίνωσε επενδύσεις στην τεχνολογία, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην καινοτομία, αναμένοντας να δαπανήσει US$ 5 δισ. μέσα στην επόμενη πενταετία, που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει την ηγετική της θέση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επαγγελματικών της υπηρεσιών.

Read More »

KPMG: Εισάγει στην Ελλάδα την καινοτόμο μεθοδολογία ανάπτυξης στελεχών «Leadership Journey (5 lands)»

Νέα συνεργασία πραγματοποίησε η KPMG με την EQ-EL για την προώθηση της υπηρεσίας “Leadership Journey (5-lands)” στη χώρα μας, η οποία αφορά σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενδυνάμωσης του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών ώστε να δημιουργήσουν και να ηγηθούν των εταιρειών του αύριο. 

Read More »

Καινοτομία και διαχείριση κινδύνων το στοίχημα για τις «τράπεζες του μέλλοντος»

Τεχνολογία και δεδομένα θα επιτρέψουν στις τράπεζες να εξυπηρετούν πελάτες με υπερ-εξατομικευμένο και αυτοματοποιημένο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα και νέους τομείς οικονομικού εγκλήματος

Read More »

Ένα νέο σύστημα που προστατεύει επισφαλείς τοποθεσίες από κακόβουλη χρήση drone

Οι πτήσεις drone στον πολιτικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Με δεδομένη την πιθανότητα τα αεροσκάφη αυτά να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισής τους, ώστε να προστατεύουν τους πολίτες και υποδομές κομβικής σημασίας. 

Read More »

KPMG: Συνάντηση κορυφής για το διεθνές CX οικοσύστημα στο Customer Experience Conference

Κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας αγοράς υπογράμμισαν την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη διερεύνηση των αναγκών του πελάτη και το θέσφατο ευθυγράμμισης της Customer Experience στρατηγικής με το επιχειρηματικό μοντέλο και τους οικονομικούς του στόχους των οργανισμών στο Customer Experience Conference της KPMG

Read More »