Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της “έξυπνης πόλης” του Pleione, με τη συμμετοχή της LiveOn

Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό το έργο “Pleione”, στόχος του οποίου είναι η δημιουργία μιας οριζόντιας πλατφόρμας έξυπνης πόλης, πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν σημαντικές κάθετες λύσεις, δημιουργώντας τόσο μια βάση διαλειτουργικότητας, αξιοποίησης και συνεργασίας με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης, όσο και συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες από την ανάπτυξη των κάθετων λύσεων.

Το έργο υλοποιείται από μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας «Πλειάδες» για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Pleiades IoT Innovation Cluster) και επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου με την κατάθεση των σχετικών εκθέσεων, ενώ η υλοποίηση συνεχίζεται με στόχο την ολοκλήρωσή του στο τέλος του έτους.

Η LiveOn συμμετέχει ως πολύτιμο μέλος του Pleiades Cluster, έχοντας αναλάβει την κάθετη βιομηχανική λύση του Physical Retail Interoperability Standardization, που περιλαμβάνει από ψηφιακή σήμανση και ηλεκτρονικά ταμπελάκια (ESLs) έως και ψηφιακή ουρά, πληρότητα και διαχείριση ραντεβού του πελάτη.

Η προτεινόμενη λύση θα αξιοποιεί δεδομένα από τα καταστήματα λιανικής παρεχόμενων προϊόντων, υπηρεσιών τρίτων, εγκατεστημένου εξοπλισμού και συσκευών, που θα συνδέονται με δεδομένα από την Pleione Platform, με στόχο την παροχή βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών στον κλάδο του λιανεμπορίου.