Νομικά Θέματα

Συμβόλαιο ζωής με πρόσθετη παροχή «Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας»

νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης λόγω σοβαρής ασθένειας - Επιμέλεια υπό του Δημητρίου Σπυράκου, Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω (Δ.Ν.)

Read More »

Υποβολή χωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος συζύγου

νόμος, ψηφία, γράμματα, νομοθεσία, δικαιοσύνη

Υποβολή χωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος του συζύγου από τη σύζυγό του (με την οποία συμβιώνει), για τα εισοδήματα του ίδιου - Πότε υπάρχει φορολογική διαφορά υπαγόμενη στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και πότε ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη εν προκειμένω στην αρμοδιότητα του ΣτΕ

Read More »

Απόρριψη αγωγής ως προώρως ασκουμένης δεν συνιστά απόρριψη για τυπικούς λόγους

χρήματα, επιδικαση, αποζημίωση

Συνήθως τέτοια απόρριψη γίνεται όταν νεαρής ηλικίας πρόσωπο τραυματίζεται σοβαρώς από αδικοπραξία τρίτου και αξιώνεται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερβαίνον συνήθως τα 10 έτη

Read More »

Ποινικά αδικήματα: Απόφαση ΔΕΕ για την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

νομικά βιβλία, σφυρί, δικαστική απόφαση

Τα ποινικά αδικήματα τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρως σοβαρά μπορούν να δικαιολογήσουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφόσον η πρόσβαση αυτή δεν πλήττει σοβαρά την ιδιωτική ζωή

Read More »

ΣτΕ: Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή ΦΠΑ υπόκειται σε πενταετή παραγραφή

δικαστικά έδρανα, σφυρί, ΣτΕ

Παράταση με νόμο της παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου - Πότε είναι αντισυνταγματική η παράταση - Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή ΦΠΑ υπόκειται σε πενταετή παραγραφή

Read More »