Νομικά Θέματα

Η ελληνική ασφαλιστική εγκυκλοπαίδεια

Με ανανεωμένη εικόνα και σταθερά αξιόπιστα δεδομένα για τα μεγέθη του ασφαλιστικού κλάδου κυκλοφορεί η 31η, έκδοση

Read More »

Χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΤΕΑ

Στο τρίτο πάνελ του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23, κύριο θέμα ήταν οι «Επενδύσεις επαγγελματικών ταμείων σε ταραχώδες επενδυτικό περιβάλλον. Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Βέλτιστες Στρατηγικές Διαχείρισης»

Read More »

Ασφάλιση μελών ΔΣ κεφαλαιουχικών εταιρειών

Ceo γράφει με στιλό

Με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου για τη στεγαστική πολιτική που τέθηκε σε διαβούλευση, προς αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών

Read More »

Διευκρινήσεις επί διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Χρηστικά θέματα επί ορισμένων διαδικασιών του Κλάδου Υγείας του Ταμείου, στα οποία έχουν καταγραφεί μερικές δυσλειτουργίες

Read More »

GDPR: Πρόστιμα €300 εκατ. σε μια τριετία

Συνολικά πρόστιμα της τάξης των €300 εκατ. έχει επιβάλει μέχρι σήμερα η Ευρώπη για παραβιάσεις της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα τελευταία τρία χρόνια. Πρόκειται

Read More »

Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΣΕΒ για τα δυο χρόνια εφαρμογής της GDPR

gdpr, ΕΕ, λουκέτο

Μεγαλύτερη βεβαιότητα και ασφάλεια για το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον οργανισμό τους νιώθουν πλέον οι επιχειρήσεις

Read More »

Σωματικές βλάβες – Σπληνεκτομή – Ηθική βλάβη 100.000 ευρώ – Ηθική βλάβη εμμέσως ζημιωθέντος – Αποζημιωτέα υπό προϋποθέσεις

νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Σύγκρουση αντιθέτως κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσικλέτας - Μετά σχετικού σημειώματος Αθαν. Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ ετ.

Read More »

Παράταση με νόμο της παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου – Πότε είναι αντισυνταγματική

σφυρί σε νομικά βιβλία

Σε πενταετή παραγραφή υπόκειται το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή ΦΠΑ

Read More »

Συμβόλαιο ζωής με πρόσθετη παροχή «Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας»

νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης λόγω σοβαρής ασθένειας - Επιμέλεια υπό του Δημητρίου Σπυράκου, Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω (Δ.Ν.)

Read More »

Υποβολή χωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος συζύγου

νόμος, ψηφία, γράμματα, νομοθεσία, δικαιοσύνη

Υποβολή χωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος του συζύγου από τη σύζυγό του (με την οποία συμβιώνει), για τα εισοδήματα του ίδιου - Πότε υπάρχει φορολογική διαφορά υπαγόμενη στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και πότε ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη εν προκειμένω στην αρμοδιότητα του ΣτΕ

Read More »

Αναβαθμίζεται η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ο Σόλων»

νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Νέο περιβάλλον, προηγμένη αναζήτηση και σχεδόν διπλασιασμός των αποτελεσμάτων, με έμφαση στην πιο πρόσφατη νομολογία

Read More »

Οδηγίες για τη δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

δώρο Χριστουγέννων, χρήματα σε μπότα

Μετά τις πρωτόδικες αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων, η ΑΔΕΔΥ δημοσιεύει σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα, καθώς και υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων

Read More »

Απόρριψη αγωγής ως προώρως ασκουμένης δεν συνιστά απόρριψη για τυπικούς λόγους

χρήματα, επιδικαση, αποζημίωση

Συνήθως τέτοια απόρριψη γίνεται όταν νεαρής ηλικίας πρόσωπο τραυματίζεται σοβαρώς από αδικοπραξία τρίτου και αξιώνεται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερβαίνον συνήθως τα 10 έτη

Read More »