Χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΤΕΑ

Στο τρίτο πάνελ του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23, που είχε τίτλο «Επενδύσεις επαγγελματικών ταμείων σε ταραχώδες επενδυτικό περιβάλλον. Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Βέλτιστες Στρατηγικές Διαχείρισης», ο κ. Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST, Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ), ανέφερε στην τροποθέτησή του ότι “η τακτική καταβολή σε επενδυτικά προϊόντα μαζί με τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα “γιατρεύει” τις διακυμάνσεις των αγορών. Ο χρονικός ορίζοντας παίζει τεράστιο ρόλο. Τα ΤΕΑ λειτουργούν μακροπρόθεσμα οπότε η επαγγελματική διαχείριση αποδίδει με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο”.

Επισήμανε επίσης ότι “Χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΤΕΑ. Να επιτραπεί το κάθε Ταμείο να έχει πολλά διαφορετικά χαρτοφυλάκια. Και δυναμικό και εισόδου και συντηρητικό, ώστε ανάλογα με την ηλικία του, ο ασφαλισμένος να μπορεί να μετακινείται από ένα χαρτοφυλάκιο σε άλλο”.

Ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, σημείωσε ότι “Υπάρχει ένας επενδυτικός κανόνας που λέει ότι έμπειρος είναι ο διαχειριστής που έχει βιώσει δύο οικονομιούς κύκλους. Στην Ελλάδα έχουμε βιώσει περισσότερους. Οπότε είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι”. Όπως τόνισε, “Κρίσιμη παράμετρος είναι η κατανόηση των προσδοκιών του πελάτη. Πρόκειται για ένα δυναμικό φαινόμενο. Να είσαι έτσι τοποθετημένος ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ταμείου”. Ο ίδιος ανέφερε ότι “Οικονομίες κλίμακας υπάρχουν στα ΤΕΑ. Όσο μεγαλώνουν, μειώνονται τα έξοδα διαχείρισης και διευρύνεται η διασπορά. Βελτιώνεται ο λόγος απόδοσης. Ένα ελάχιστο ποσό σύστασης θα μπορούσε να είναι στα 25-30 εκατ. αλλά οι οικονομίες κλίμακας επιτυγχάνονται σε μεγαλύτερα μεγέθη”.

Ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ανέφερε ότι “η φύση των ταμείων βοηθάει στο να υπάρχει μία καλύτερη κατανομή των επενδύσεων. Μακροπρόθεσμα καλύτερες αποδόσεις από τις καταθέσεις”. Στάθηκε μάλιστα στο παράδειγμα του ΔΑΑ “Ελ. Βενιζέλος”, λέγοντας ότι έχει βασικό επενδυτή ένα μεγάλο ξένο ΤΕΑ, ενώ θα μπορούσαν στη θέση αυτή να βρίσκονται κάποια ελληνικά Ταμεία. “Θα πρέπει να αλλάξει η στόχευση των επενδύσεων στη μεταμνημονιακή εποχή, κυρίως στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργεισς και διαχείρισης απορριμμάτων”, σημείωσε μεταξύ άλλων.

O κ. Χάρης Σαρρής, Eurobank Asset Management MFMC, ανέφερε ότι όσοι είχαν επενδύσει στον θεσμό είτε την τελευταία 5ετία είτε 10ετία, είχαν θετικές αποδόσεις, επισημαίνοντας ότι “Το πλεονέκτημα των ΤΕΑ είναι οι τακτικές μηνιαίες καταβολές, που έχουν ως αποτέλεσμα τα χρήματα να επενδύονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους”. Ο ίδιος σημείωσε ότι “μεγάλο κομμάτι σήμερα των επενδύσεων των ΤΕΑ κατευθύνεται στο εξωτερικό για λόγους διασποράς κινδύνου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσε να λυθεί με την συμμετοχή σε διαφορετικά assets μέσα από μεθόδους που προαναφέρθηκαν”.

Ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, ProdeaInvestments, ανέφερε ότι “οι ΑΕΕΑΠ είναι ένας φορέας επενδύσεων στο real estate. Παρέχουν ένα σταθερό εισόδημα, δεδομένου ότι διανέμουν περί το 80% των κερδών τους. Είναι αρκετά ασφαλή οχήματα, με ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση”.

Περαιτέρω σημείωσε ότι:

-Τα τελευταία χρόνια οι ΑΕΕΑΠ έχουν φθάσει τις εννέα.

-Η αγορά μεγαλώνει αν και τα μεγέθη δεν είναι μεγάλα.

-Υπάρχει ανομοιομορφία. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ΑΕΕΑΠ.

-Τα assets συνολικά ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ.

-Η Prodea ελέγχει πάνω από το 60% της αγοράς, με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται σε 4%-7%.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ/PHOTOPRESS Θ&Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ