ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνει την Παρασκευή

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ μια σειρά από επιδόματα στους δικαιούχους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Αναλυτικά:

1.Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) για τον μήνα Ιανουάριο 2021.Η πληρωμή αυτή αφορά τους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχει εγκριθεί.

2.Το επίδομα ενοικίου (στέγασης) για τον μήνα Ιανουάριο 2021. Η πληρωμή αυτή αφορά τους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχει εγκριθεί.

3.Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Η πληρωμή αυτή αφορά τα έτη 2019 και 2020. Αν ζει κανείς σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορεί να λάβει εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:

-Αυτός και η οικογένειά του να κατοικεί μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια.

-Το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ‎‎ευρώ. Η ενίσχυση που θα λάβει ο δικαιούχος είναι:

Α. 600 ‎ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ‎ευρώ

Β.300 ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ‎ευρώ και 4.700 ‎ευρώ.

4 Επίσης την ίδια ημέρα θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα Ιανουαρίου 2021, η Στεγαστική Συνδρομή, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα Ομογενών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*