Κίνδυνος στο ασφαλιστικό επιχειρείν: Οι 4 προτάσεις της GFIA

της Ελενας Ερμείδου

Πληθαίνουν οι φωνές από τις Επαγγελματικές Ενώσεις, ζητώντας από τις κυβερνήσεις εξαιρέσεις, ή την λήψη πιο ρεαλιστικών μέτρων προκειμένου να μην υπάρξει αντίστροφος αντίκτυπος από τον Covid-19. 

Παρά την καλή θέληση και τις προτάσεις των ειδικών στο μάρκετινγκ, την ψυχολογία, κοινωνιολογία για εργασία εξ’ αποστάσεως, οι προτάσεις αυτές δεν έχουν ρεαλιστικό αντίκρισμα αποδεικνύουν οι Επαγγελματικές Ενώσεις όπως η GFIA.

H εφοδιαστική αλυσίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει, ενώ δεν λαμβάνονται στις  ιδέες αυτές και προτάσεις τα διοικητικά και κανονιστικά θέματα που απαιτούνται αντίστοιχα από τις διοικητικές και εποπτικές αρχές.

H Διεθνής Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA) θέτει σήμερα 4 βασικά θέματα που θέτουν σε κίνδυνο τον κλάδο:

  • To θέμα της αναδρομικής κάλυψης του Covid-19 από τις ασφαλιστικές, τονίζοντας ότι τέτοιες μπορεί να κλονίσουν το σύστημα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των ασφαλιστικών και να υπονομεύσουν την ικανότητα των ασφαλιστών να πληρώσουν άλλου τύπου αποζημιώσεις.
  • Το θέμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών και της διακοπής επιχειρηματικών λειτουργιών από τις κυβερνήσεις, καλώντας τες για εξαιρέσεις ή την λήψη άλλων μέτρων προκειμένου οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονομίας.
  • Το θέμα της συνεργασίας των κρατών με τις εποπτικές αρχές για σε ό,τι αφορά την παροχή μέτρων ώστε οι επιχειρήσεις να είναι για κάποιο διάστημα πιο ευέλικτες προκειμένου να καλύψουν τις εποπτικές τους υποχρεώσεις και τα κενά που έχουν προκύψει από τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο ιός.
  • Το θέμα της μεταφοράς της δουλειάς από τους χώρους εργασίας στο σπίτι, καθώς παρουσιάζονται πολλά διοικητικά και εποπτικά προβλήματα, ζητώντας από τις εποπτικές αρχές να χαλαρώσουν τα κανονιστικά μέτρα  για την επικοινωνία για ένα χρονικό διάστημα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*