«Ψήφος εμπιστοσύνης» της Miltech στην ATC και το Epicor ERP

Η Miltech Hellas Α.Ε. επιλέγει Epicor ERP για αυξημένα επίπεδα ελέγχου και μειωμένα κόστη στην παραγωγική διαδικασία

Η Miltech Hellas Α.Ε είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που, από το 1997, δραστηριοποιείται στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, στον τομέα των ηλεκτρονικών. Η σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας, με σχεδόν αποκλειστική εξαγωγική δραστηριότητα, έκανε επιτακτική την ανάγκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων μηχανογράφησης των επιχειρηματικών της διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έθεσε ως προτεραιότητα τη μείωση του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας και τον αυξημένο έλεγχο σε κάθε της στάδιο, χωρίς να επηρεαστεί το υψηλό επίπεδο ποιότητας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της εδώ και δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από αξιολόγηση του συνόλου σχεδόν των εγχώριων και πολυεθνικών λύσεων, η Miltech εμπιστεύτηκε την Athens Technology Center (ATC) για την παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη της πλατφόρμας Epicor ERP , που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του κλάδου Παραγωγής (Manufacturing) και πρόκειται να αντικαταστήσει πλήρως την υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή.

Αναλυτικότερα, το 80% σχεδόν των παραγγελιών που εκτελεί η Miltech αφορούν σε νέα προϊόντα. Συνεπώς, βασικό κριτήριο επιλογής του Epicor ERP στάθηκε η δυνατότητα του να εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού αλλά και παραγωγής ανάλογα με τις προδιαγραφές που θέτει κάθε φορά ο πελάτης της Miltech (μοντέλο «madeto order»).

Με το Epicor ERP, η Miltech

  • αποκτά ολοκληρωμένη υποστήριξη για την εποπτεία και την κοστολόγηση της διαδικασίας έρευνας & ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο υλικών όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων.
  • θα απολαμβάνει ουσιαστικά αποτελεσματικό προγραμματισμό (scheduling) των επιμέρους παραγωγικών μονάδων, αφού θα λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, συνδυαστικά με τις χρονικές προτεραιότητες που τίθενται από τα συμβάσεις με τους πελάτες.

θα έχει τη δυνατότητα εξέτασης πολλαπλών σεναρίων κι εναλλακτικών τρόπων κατασκευής υλικών/προϊόντων με γνώμονα το μειωμένο κόστος αλλά τη διατήρηση της ποιότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*