Προβλήματα και ερωτήματα με το Solvency II

Της Ελενας Ερμείδου

Προβλήματα και κενά φαίνεται ότι ανακύπτουν τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του πολυσυζητημένου εποπτικού καθεστώτος Solvency II. 

Κενά φαίνεται να παρουσιάζει το νέο μοντέλο Φερεγγυότητας (Solvency II) που έχουν υιοθετήσει από το 2016 δια νόμου όλες οι ασφαλιστικές. Το Solvency II εισήχθη στην αγορά από το 2016 με επαληθεύσεις της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών να γίνονται ενάμισι χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 2017. Σήμερα, ωστόσο η κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών είναι θετική, δεν συσχετίζονται όμως επακριβώς με ορισμένους δείκτες του Solvency II.

Σύμφωνα με την Am Best “οι δυνατότητες σύγκρισης των δεικτών της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών με τους δείκτες του Solvency II είναι περιορισμένες”. Η σύγκριση δεικτών μπορεί να γίνει σε περίπου 200 Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης.

Οι κίνδυνοι που μετρούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας BCAR διαφέρουν από τους δείκτες του Solvency II για τον υπολογισμό και την διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Για παράδειγμα κάποιοι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στο Solvency II, όπως οι κίνδυνοι λειτουργιών, οι αποδόσεις, τα spreads, οι κίνδυνοι των ισοτιμιών δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη BCAR

Ο δείκτης BCAR επίσης μετρά τον κίνδυνο στο underwriting για την χρονική στιγμή που αναλαμβάνεται ενώ ο δείκτης του Solvency II μετρά το κίνδυνο με ορίζοντα ενός έτους.

O οίκος αξιολόγησης χρησιμοποιεί στοιχεία από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ενώ το Solvency II χρησιμοποιεί στοιχεία προσαρμοσμένα. Αυτό μπορεί να δώσει διαφορετικό αντίκτυπο στην μέτρηση των κεφαλαίων και στην αξιολόγηση των υποχρεώσεων.

Οι ασφαλιστικές επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν εσωτερικά μοντέλα υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων και να αντλήσουν πλεονεκτήματα από τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*