Ολισθαίνουν οι ασφαλίσεις ζωής

της Ελενας Ερμείδου

Την κατηφόρα πήραν μέσα στο 2018 στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, οι ασφαλίσεις ζωής σημειώνοντας αρνητικό πρόσημο και πτώση -7,4%, (1.170.921.205,93) στον αντίποδα η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις με άνοδο +17% (214.636.706,91) και +5,6% (285.096.097,85) αντίστοιχα.  Πτώση -27,3% (8.917,10)σημείωσαν και οι ασφαλίσεις ζωής. Στο σύνολο η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής κατέγραψε πτώση -2,7% (1.670.662.927,79).

Η μεγαλύτερη πτώση μέσα στο έτος σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΑΕΕ καταγράφηκε μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου -4,1% και Ιανουαρίου – Οκτωβρίου -20,2%. Οι ζημιές αντισταθμίστηκαν από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών με το συνολικό δείκτη παραγωγής να κλείνει στο +2,9% το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, ωστόσο στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, κλείνοντας ελαφρώς την ψαλίδα στο -9,3%. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου και πάλι η ασφαλίσεις ζημιών αντιστάθμισαν τις απώλειες του κλάδου ζωής με την συνολική παραγωγή να κλείνει ελαφρώς θετικά στο +0,8%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*